Web Analytics Made Easy - Statcounter

مقالات و اخبار مرتبط با انرژی تجدیدپذیر

شرکت مرکز داده بلژیکی LCL سوخت بیودیزل HVO را برای جایگزینی سوخت فسیلی در ژنراتورهای پشتیبان خود پذیرفته است

HPE در بخشی از گزارش زیست‌محیطی سال 2021 به تسریع فعالیت‌های زیست‌محیطی و اهداف کاهش انتشار کربن خود اشاره کرد

منتقدان گوگل می‌گویند ارائه خدمات ابری به شرکت‌های نفت و گاز با اهداف کاهش آلاینده‌ها و کربن صفر شدن این شرکت در تضاد است.