مقالات و اخبار مرتبط با سیسکو

خروج شرکت‌های فناوری غربی از روسیه، این سوال را برای کاربران چینی ایجاد کرده است: آیا ممکن است این اتفاق در چین رخ دهد؟

سیسکو ابتدا در اوایل سال فعالیت خود در روسیه را به حالت تعلیق درآورده بود، اما حالا خروج دائمی از روسیه را اعلام می‌کند