web statisticsRealtime website statistics

مراسم افتتاح پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناسبت روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعاتی، با حضور دکتر عیسی زارع پور

آیدین عدالت در سخنان خود در کنفرانس ظرفیت بر لزوم تفکیک شبکه ملی اطلاعات از طرح صیانت تأکید کرد.

در کلاب‌هاوس مشترک سازمان نصر تهران و خبر آنلاین، جمعی از مخالفان طرح صیانت از جمله عادل طالبی به بیان نظراتشان پرداختند.

گزارش نشست خبری پایان سال نصر تهران؛ رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک در نشست خبری پایان سال این سازمان توضیحاتی در رابطه با اینماد ارائه کرد.

گزارش نشست خبری پایان سال نصر تهران؛ رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران، افزایش 100 درصدی تعرفه اینترنت را تنها راه برای ادامه کار شرکت‌های ارائه‌دهنده دانست.

گزارش نشست خبری پایان سال نصر تهران؛ حسین اسلامی: برخی شیطنت کردند نصر تهران در حال تکمیل پازل طرح صیانت است! تکذیب می‌کنیم