web statisticsRealtime website statistics

دولت اتریش برای کاهش وابستگی به گاز روسیه، از حرارت اتلافی مراکز داده بهره می‌برد

مصرف بالای انرژی همچنان یکی از معضلات اصلی مراکز داده است و طی سال‌های اخیر سازمان‌ها برای مدیریت و کاهش مصرف انرژی خود به سمت شیوه‌های نوین کاهش مصرف انرژی حرکت کرده‌اند.

تسریع پذیرش زیرساخت‌ها و خدمات ابری نیاز به پهنای باند بیشتر، سرعت بیش‌تر و تأخیر کمتر را افزایش داده است.

رشد گسترده اینترنت اشیا و ابزارهای مدیریت از راه دور و سهل انگاری در حفظ امنیت سایبری آن‌ها، مراکز داده را به طور جدی در معرض تهدیدات قرار داده است.

5G چه تأثیری بر مراکز داده خواهد داشت و مراکز داده چگونه می‌توانند برای ظهور 5G آماده شوند؟

مرکز داده سفید، نام پروژه‌ای در ژاپن برای تأمین سرمایش مرکز داده از ذخایر برف با هدف افزایش پایداری و پیاده‌سازی اقتصاد دورانی است.

تأسیسات مرکز داده، خطرات مختلفی برای کارگرانی که آن را اداره می‌کنند، به همراه دارد. اطمینان از ایمنی مناسب مرکز داده برای محافظت از کارکنان ضروری است.

هم برای محاسبات مرسوم مرکز داده در محل و هم برای رایانش لبه، مرکز داده میکرو اغلب یک جایگزین مناسب برای اتاق سرور است.