web statisticsRealtime website statistics

گواهینامه رتبه‌بندی مراکز داده به شرکت‌های افرانت و رسانه آوابرید اعطا شد

دسترسی رایگان به مستندات و ویدئوهای دوره آموزشی «نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده» فراهم شد