مقالات و اخبار مرتبط با هوآوی

کانادا نیز شرکت‌های چینی هوآوی و ZTE را از زیرساخت‌های مخابراتی کنار می‌گذارد

هوآوی برای چاینا موبایل یک مرکز داده از پیش ساخته با 936 رک توسعه داده است.