Web Analytics

مقالات و اخبار مرتبط با دسترس‌پذیری

لبنان به دلیل اعتصاب کارکنان شرکت مخابراتی دولتی اوجیرو به دلیل دستمزد، دچار قطعی اینترنت سراسری شده است.

هزاران کاربر در سراسر جهان از قطعی موتور جستجوی گوگل خبر می‌دهند

وبینار آپتایم برای بررسی تأثیرات، هزینه‌ها و نوع و فراوانی قطعی‌های اساسی زیرساخت برگزار می‌شود

نتایج نظرسنجی آپتایم نشان می‌دهد مراکز داده در سال 2021 کم‌تر از سال قبل از دسترس خارج شدند، ولی قطعی‌های شدیدتری را تجربه کردند.