web statisticsRealtime website statistics

مقالات و اخبار مرتبط با متا (فیسبوک)

در نظرسنجی یاهو فایننس، شرکت متا (فیسبوک) با فاصله به عنوان بدترین شرکت دنیا در سال 2021 انتخاب شد.