Web Analytics Made Easy - Statcounter

فرصت فوق‌العاده درآمدزایی در حوزه امنیت شبکه و ممیزی زیرساخت

پس از الزام دستگاه‌های اجرائی به استفاده از مراکز داده دولتی و خصوصی رتبه‌بندی شده در سال گذشته، پیروی سیاست‌های اخیر دولت نیز به منظور ارتقای پایداری سرویس‌ها و امنیت ارتباطات و اطلاعات کشور، در سند قانون بودجه 1402 دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند یک الی دو درصد از اعتبارات خود را به این امر اختصاص دهند:

تبصره 7 – بند ز قانون بودجه 1402

تمام دستگاه‌های اجرائی ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک درصد (1%) و حداکثر دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول 1، 4 و 6) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

لازم به توضیح است امنیت شبکه شامل انواع سرویس‌های سایبری شبکه، امنیت داده‌ها، به‌کارگیری فایروال‌ها، IDS‌ها، ساخت و تجهیز مراکز کنترل امنیت (SOC) و اتخاذ سیاست‌های پشتیبان‌گیری است و امنیت زیرساخت‌ها شامل ارتقای افزونگی و ممیزی مراکز داده، امنیت فیزیکی شامل امنیت فیزیکی مراکز داده شامل سیستم‌های اعلان و اطفای حریق، نظارت تصویری، کنترل تردد، پایش محیطی، سیستم‌های مدیریت هوشمند جامع زیرساخت (DCIM) و .. خواهد بود.

با توجه به این تعریف و ضرورت محقق شدن آن در بودجه 1402 پیش‌بینی می‌شود بودجه‌ای بالغ بر 17 هزار میلیارد تومان توسط دستگاه‌های اجرایی در بازار امنیت سایبری و فیزیکی طی سال جاری هزینه شود که این موضوع به نوبه خود عاملی برای رشد اقتصادی، رونق و شکوفایی کسب‌وکار‌های این حوزه خواهد بود.