Web Analytics Made Easy - Statcounter

معرفی ماشین حساب محاسبه تعرفه خدمات مراکز داده

ماشین حساب تعرفه - محاسبه هزینه مرکز داده - data center cost

در سال‌های گذشته عدم امکان تخمین اصولی تعرفه هزینه‌های ساخت و ارائه خدمات مراکز داده، از سوی کارشناسان و شرکت‌های حوزه‌ی مراکز داده به شدت احساس می‌شد و عدم وجود یک تعرفه مدون، قابل استناد و قابل استفاده برای برآورد تعرفه خدمات زیرساخت فیزیکی و هزینه‌های ساخت یک مرکز داده از چالش‌های پروژه‌های مراکز داده به شمار می‌رفت.

اما در سال‌های اخیر به همت کارگروه تعرفه کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان نصر تهران، برای تدوین تعرفه پروژه‌های مراکز داده، مشابه ساختار سازمان برنامه و بودجه برای تعرفه‌های ساختمانی و با استفاده از تجربیات پروژه‌های متعدد انجام شده، اقدامات لازم صورت گرفت. بدین ترتیب در سال‌های 1401 و 1402 تعرفه مراکز داده در سند تعرفه خدمات انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شد و در اختیار کارشناسان و مشاوران حوزه مراکز داده قرار گرفت.

بدین ترتیب برآورد بودجه ساخت مراکز داده و بهای خدمات مشاوره‌ای مورد نیاز آن که از سند تعرفه محاسبه می‌گردد، می‌تواند به عنوان قیمت پایه برای کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد.

ماشین حساب تعرفه دیتاسنتر

با توجه به این که محاسبه تعرفه طبق سند منتشر شده نسبتاً زمان‌بر خواهد بود، کارگروه تعرفه کمیسیون زیرساخت مراکز داده برای ایجاد یک ماشین حساب تعرفه دیتاسنتر اقدام کرد و اکنون فعالان این حوزه قادر هستند با استفاده از ماشین حساب آنلاین محاسبه تعرفه، به راحتی برآوردی از بودجه لازم برای انجام پروژه داشته باشد و آن را با سربرگ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور چاپ کنند.

در ادامه به معرفی پارامترهای مختلف ماشین حساب تعرفه مراکز داده و آموزش استفاده از آن خواهیم پرداخت.

آموزش ماشین حساب تعرفه دیتاسنتر

این ماشین حساب دارای سه کارکرد اصلی است:

  • برآورد تعرفه خدمات کدگروه 1،2،3،5 (هزینه ساخت و ارائه خدمات مرکز داده)
  • برآورد تعرفه خدمات کدگروه 9 (ممیزی داخلی مرکز داده)
  • برآورد تعرفه خدمات پیمانکاری طرح و ساخت
کدگروه تعرفه خدمات مشاوره مرکز داده

* شرح توضیحات مربوط به معرفی کدگروه‌های مذکور در سند تعرفه خدمات انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بیان شده است. (صفحات 63 تا 78 سند تعرفه انفورماتیک 1402 به تعرفه مراکز داده اختصاص یافته است.)

تعرفه خدمات کدگروه 1،2،3،5

در این بخش می‌توان با وارد کردن جزئیات پروژه نظیر تعداد رک پروژه، چگالی توان الکتریکی در هر رک، رده یا سطح استانداردی مورد نیاز، روش ساخت اعم از کانتینری و پیش‌ساخته یا ساخت در محل، سطح پدافند غیرعامل موردنیاز پروژه، قیمت ارز و ضرایب تعدیل شامل تعداد ماژول‌های تکرارشونده و رتبه انفورماتیکی شرکت مشاور می‌توان به برآورد «متوسط هزینه سرمایه‌ای ساخت هر رک (بر حسب دلار و ریال)» و «کل هزینه سرمایه‌ای ساخت مرکز داده» و «هزینه ارائه خدمات مشاوره» دست پیدا کرد.

برآورد هزینه ساخت مرکز داده (دیتاسنتر)

همچنین درادامه تعرفه هر یک از خدمات مشاوره مراکز داده شامل «مطالعات اولیه و شناخت (کدگروه 1)»، «طراحی مفهومی (کدگروه 1)»، «طراحی تفصیلی (کدگروه 2)»، «نظارت عالیه (کدگروه 3)»، «نظارت کارگاهی (کدگروه 3)» و «مدیریت کامل طرح (کدگروه 5)» قابل برآورد خواهد بود.

برآورد هزینه ارائه خدمات مشاوره مرکز داده (دیتا سنتر)

شرح خدمات هر یک از خدمات مشاوره‌ای مرکز داده، به عنوان جزو لاینفک این تعرفه بوده که در سند تعرفه به بیان سرفصل‌های کلی این خدمات پرداخته شده است و به عبارت دیگر شرح خدمات متناظر با هر یک از کدگروه‌های تعرفه 1،2،3 و 5 در سند تعرفه درج شده است.

تعرفه خدمات کدگروه 9

در این بخش می‌توان با وارد کردن اطلاعات درخواستی، برآورد تعرفه خدمات ممیزی داخلی انطباق مرکز داده را محاسبه کرد.

برآورد هزینه ارائه خدمات ممیزی داخلی مرکز داده (دیتا سنتر)

تعرفه خدمات پیمانکاری طرح و ساخت

در این بخش می‌توان با استفاده از عدد به دست‌آمده از بخش اول ماشین حساب (تعرفه خدمات کدگروه 1،2،3،5) به برآورد تعرفه نهایی برای پروژه‌هایی که به صورت پیمانکاری طرح و ساخت هستند، دست پیدا کرد.

برآورد قیمت پروژه طرح و ساخت مرکز داده (دیتا سنتر)

توجه داشته باشید توضیحات مرتبط با هر یک از بخش‌های ماشین حساب در انتهای جداول قابل ملاحظه است.