Web Analytics Made Easy - Statcounter

سیسکو نرم افزار Edge Intelligence خود را با سرویس AWS IOT Core برای کنترل شبکه های صنعتی Edge ادغام می کند

سیسکو که همچنان به گسترش گزینه های اتصال خنثی مشتری در ابر می اندیشد، این بار نرم افزار Edge Intelligence خود را با سرویس ابری IoT آمازون وب سرویس گره می زند.

به طور خاص، نرم افزار Edge Intelligence Cisco اکنون با سرویس IOT Core AWS کار می کند تا به مشتریان امکان پردازش داده ها ، ارتباط و مدیریت هزاران دستگاه IoT و برنامه های متصل از طریق شبکه های عملیاتی صنعتی را بدهد.

رامتین نورمحمد