web statisticsRealtime website statistics

مقالات و اخبار مرتبط با کربن صفر

اپراتورهای مرکز داده علیرغم صحبت در مورد پایداری محیط زیست، گفته‌هایشان را عملی نمی‌کنند

ایرلند به یکی از بزرگترین بازارهای مراکز داده در جهان تبدیل شده است. اما این موضوع، برق این کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است.