Web Analytics Made Easy - Statcounter

معمولاً وقتی صحبت از صنعت مراکز داده می‌شود، اکثر افراد به موضوعات فنی و تخصصی مراکز داده توجه کرده و بخش مهم مارکتینگ را فراموش می‌کنند.

رشد گسترده اینترنت اشیا و ابزارهای مدیریت از راه دور و سهل انگاری در حفظ امنیت سایبری آن‌ها، مراکز داده را به طور جدی در معرض تهدیدات قرار داده است.

علیرغم حرکت عمومی شرکت‌ها به سمت ابر، سرمایه جهانی زیرساخت مراکز داده طی پنج سال آینده رشد چشمگیری خواهد داشت

معرفی معماری‌های Top of Rack (ToR) ،End of Row (EoR) و Middle of Row (MoR) که طرح‌های رایج زیرساخت مراکز داده هستند.