Web Analytics Made Easy - Statcounter

مقالات و اخبار مرتبط با الزامات

طبق نظرسنجی جهانی مؤسسه Uptime در سال 2023 صنعت مراکز داده از نظر اهمیت و مقیاس به رشد خود ادامه می‌دهد، اما باید بر طیف گسترده‌ای از چالش‌ها غلبه کند

انجمن صنعت مخابرات (TIA) رای‌گیری مجدد را برای پیش نویس استاندارد زیرساخت مخابراتی مراکز داده TIA-942-C انجام می‌دهد

دستگاه‌های اجرائی مکلفند حداقل یک درصد از اعتبارات خود را به ارتقای امنیت شبکه و زیرساخت‌ها اختصاص دهند

در 4 بند از 26 بند سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به موضوعات فناوری اطلاعات به خصوص زیرساخت اشاره شده است.

به نظر می‌رسد با توجه به مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از این پس سازمان‌های دولتی باید از مراکز داده غیردولتی مورد تأیید وزارتخانه استفاده کنند.