Web Analytics Made Easy - Statcounter
Uptime Institute - موسسه آپتایم

معرفی دوره‌های آموزشی مراکز داده مؤسسه Uptime

دوره‌های آموزشی مرکز داده موسسه Uptime، یکی از معتبرترین دوره‌های جهان برای به دست آوردن دانش عملی مورد نیاز برای نگهداری و راه‌اندازی مراکز داده مدرن امروزی است.

سرمایه‌گذاری در آموزش مرکز داده معتبر از مؤسسه Uptime به افزایش دانش فنی کارشناسان، بهبود کارایی عملیاتی و کاهش ریسک تجاری ضمن ایجاد اطمینان از اینکه مرکز داده از بهترین شیوه‌ها برای استانداردهای صدور گواهینامه پیروی می‌کند، کمک می‌کند.

شرکت‌کنندگان در برنامه‌های آموزشی معتبر این موسسه به‌عنوان متخصصانی در این زمینه بیرون می‌آیند که می‌دانند چگونه زیرساخت‌ها، عملیات و پایداری مرکز داده را با نیازهای سازمان خود هماهنگ کنند.

هر یک از چهار دوره اصلی آموزش مرکز داده Uptime به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد با دانش ضروری که برای انجام کارهای فعلی خود نیاز دارند شروع کنند و سپس توانایی خود را برای رویارویی با چالش‌های سخت‌تر در طول زمان افزایش دهند.

دوره ATD (Accredited Tier Designer)

برنامه Accredited Tier Designer به مهندسان، طراحان و مدیران پروژه دارای مجوز و حرفه‌ای مراکز داده، دستورالعمل‌هایی را در زمینه نقش‌های طراحان در کاربرد عملی استانداردهای طراحی مرکز داده ارائه می‌دهد.

چه کسانی باید در دوره ATD ثبت نام کنند؟

 • مهندسین طراحی و ساخت
 • مدیران ارشد طراحی و ساخت پروژه
 • مهندسین نماینده مالکین پروژه
 • مهندسین حرفه‌ای با نقش مدیریت طراحی

دوره ATS (Accredited Tier Specialist)

برنامه Accredited Tier Specialist دستورالعمل‌هایی را برای تیم مدیریت مرکز داده ارائه می‌دهد که مستقیماً مسئول زمان کار مرکز داده است. آموزش حول محور استانداردهای لایه‌های مؤسسه Uptime و همچنین اهمیت کارکنان، آموزش، برنامه‌ریزی و عملیات زیرساخت مرکز داده متمرکز است.

چه کسانی باید در دوره ATS ثبت نام کنند؟

 • مدیران پروژه
 • معماران
 • مشاوران
 • متخصصان طراحی بدون مجوز
 • مهندسین فروش
 • سازندگان/پیمانکاران
 • معماران شبکه
 • معماران سازمانی

دوره AOS (Accredited Operations Specialist)

برنامه Accredited Operations Specialist دستورالعمل‌هایی را برای دستیابی به درک کامل مفاهیم و معیارها برای توسعه یک برنامه جامع مدیریت و عملیات در کلاس جهانی برای یک مرکز حیاتی ارائه می‌دهد.

چه کسانی باید در دوره AOS ثبت نام کنند؟

 • اپراتورهای تأسیسات حیاتی
 • مدیران عملیات مرکز داده
 • مدیران تأسیسات مرکز داده
 • مدیران پروژه
 • مشاوران
 • معماران شبکه
 • معماران سازمانی

دوره ASA (Accredited Sustainability Advisor)

برنامه Accredited Sustainability Advisor دستورالعمل‌هایی را در مورد اصول و دانش عملی مفاهیم پایداری زیست‌محیطی، ترندهای صنعت و مقررات ارائه می دهد تا امکان توسعه یک برنامه پایدار و در سطح جهانی را برای مرکز داده فراهم کند.

چه کسانی باید در دوره ASA ثبت نام کنند؟

 • مدیران پایداری مرکز داده
 • مدیران مرکز داده
 • مهندسین فناوری اطلاعات و تاسیسات
 • تحلیلگران و کارشناسان صنعت

شرکت‌کنندگانی که در هر یک از این برنامه‌های فوق ثبت‌نام می‌کنند، آموزش‌های فشرده‌ای را دریافت خواهند کرد که توسط متخصصین موسسه Uptime ارائه می‌شود.

این دوره‌ها دانش تجربی مورد نیاز و درک پایه‌ای از آنچه برای ایجاد و حفظ زیرساخت مرکز داده قابل اطمینان که نیازهای کسب و کار را برآورده می کند، فراهم می‌کند.

چه طراح مرکز داده، اپراتور، یا مدیر کسب و کار فناوری اطلاعات باشید. دوره‌های معتبر موسسه Uptime می‌توانند نیازهای خاص شما را برآورده کنند.

تکمیل موفقیت آمیز هر یک از این دوره ها به فارغ التحصیل گواهی معتبر جهانی می‌دهد که نشان‌دهنده تعهد شما به کیفیت کار در مراکز داده است.

برای آن دسته از فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها که مایلند سطوح بیشتری از تجربه را از طریق دوره‌های پیشرفته کسب کنند، موسسه Uptime دوره‌های دیگری در سطح «حرفه‌ای» ارائه می‌دهد.

 • دوره ATP (Accredited Tier Professional)
 • دوره  AOP(Accredited Operations Professional)