Web Analytics Made Easy - Statcounter
همایش کارکرد نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده در تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات

برگزاری همایش «کارکرد نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده در تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات»

همایش کارکرد نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده در تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات در تاریخ 3 اسفندماه 1399 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزیر محترم ارتباطات آقای جهرمی ضمن بازدید از غرفه نظام ممیزی مراکزداده، آغاز اجرای این فرآیند را تبریک گفتند. ضمنا طی این همایش به ۱۱ نفر از ممیزان تایید صلاحیت شده گواهینامه ها اعطاء شد و نهاد های گواهینامه کننده (CB) ها نیز شروع به فعالیت کردند.

همایش نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده در راستای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات

در طی این همایش برخی از مسئولین این حوزه به موارد مهم در راستای تحقق اهداف این همایش اشاره کردند:

آقای امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات:

 •  تجربه موفق تعامل حاکمیت و بخش خصوصی در صدور مجوز رتبه بندی مراکزداده
 • مجوزدهی دولتی/ رانت، فساد، محدودیت
 • توسعه یافتگی بر اساس نظام دسترسی
 • عبور از «چرایی» به «چگونگی» مجوزدهی
 • ویژگی های مجوزدهی خوب:
  1. مشارکتی/ توازن قدرت/ انتخاب دموکراتیک
  2. جدا سازی نهاد صادر کننده از نهاد ارزیاب
  3. نگاه فازی/رتبه بندی
  4. سطح صفر
  5. تطبیق با استانداردهای جهانی

آقای مازیار مباشری، مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی:

 • مصوبات بالادستی، حمایت ها و تسهیلات مراکزداده رتبه بندی شده
 • نقش مراکزداده در زیست بوم فناوری اطلاعات
 • اسناد بالادستی
 • گام های بعدی در ساماندهی مراکزداده
 • ساختار کلان ساماندهی مراکزداده
 • اقدامات و فعالیت های انجام شده
 • تسهیلات مراکزداده رتبه بندی شده
 • حمایت های در حال پیگیری
مازیار مباشری
مازیار مباشری

آقای آزاد معروفی، از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران:

 • تشکیلات اداری و ساختار سازمانی نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده
 • معرفی ذینفعان
 • معرفی ساختار اجرایی
 • گزارش وضعیت پیشرفت
آزاد معروفی

خانم آزاده داننده، پیشکسوت کارآفرین حوزه فاوا:

 • محدوده عملکرد و الزامات فنی نظام ممیزی و رتبه بندی مراکزداده
 • مدل مفهومی نظام
 • استانداردهای ممیزی
 • استانداردهای مراکزداده
 • طرح واره معیارهای ممیزی مراکزداده
 • طرح واره احراز صلاحیت ممیزان
 • طرح واره احراز صلاحیت نهادهای گواهی کننده
آزاده داننده
آزاده داننده
همایش نظام ممیزی و رتبه بندی مراکز داده در راستای تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات