Web Analytics Made Easy - Statcounter

تصاویر ماهواره خیام توسط سازمان نقشه‌برداری کشور به کار گرفته می‌شود

سازمان نقشه برداری کشور و سازمان فضایی ایران روز گذشته تفاهمنامه‌ای امضا کردند تا ضمن استفاده از تصاویر ماهواره خیام برای تولید و به روزرسانی نقشه‌های پوششی کشور، دو سازمان در زمینه تولید و به‌روزرسانی اطلس‌های ملی،‌ پایش ماهواره‌ای مخاطرات طبیعی و تبادل انواع نقشه و داده‌های مکانی با یکدیگر همکاری داشته باشند.

صبح دیروز، حسن سالاریه معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فضایی ایران و علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور، در نشست مشترکی تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری امضا کردند.

همکاری سازمان فضایی ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور

رییس سازمان فضایی ایران، امضای این تفاهم‌نامه را با هدف بهره‌برداری مناسب و موثر از فناوری‌های فضایی در حوزه علوم ژئوماتیک و نقشه‌برداری عنوان کرد و اظهار داشت:«بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شد سازمان فضایی ایران در زمینه ارائه تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های فضاپایه، با سازمان نقشه‌برداری کشور همکاری کند.»

وی افزود:«تصاویر ماهواره‌ای قابل ارائه شامل تصاویر ماهواره‌‌ خیام با قدرت تفکیک مکانی یک متر، به منظور تولید و به ‌روزرسانی نقشه‌های پوششی کشور و نیز سایر داده‌های ماهواره‌ای مورد نیاز سازمان نقشه‌برداری کشور است که در ایستگاه‌های زمینی سازمان فضایی ایران دریافت می‌شود.»

حسن سالاریه سایر مفاد تفاهم‌نامه همکاری را عنوان کرد

رئیس سازمان فضایی ایران دیگر موارد این تفاهم‌نامه را همکاری طرفین در زمینه‌های گوناگون همچون تولید و به‌روزرسانی اطلس‌های ملی،‌ پایش ماهواره‌ای مخاطرات طبیعی، تولید سامانه‌های کاربردی و خدمات الکترونیک، تبادل انواع نقشه و داده‌های مکانی و تولید محصولات با ارزش افزوده ذکر کرد.

همکاری مشترک جهت هدایت و حمایت پایان‌نامه‌ها

حسن سالاریه تصریح کرد: یکی از بندهای مهم این تفاهم‌نامه تعریف، هدایت و حمایت از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی در راستای رفع نیاز کشور و ایجاد کارآفرینی است و به موجب این بند، سازمان فضایی ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور موظف به همکاری مشترک در این راستا شده‌اند.