web statisticsRealtime website statistics
نشست خبری دی ماه سازمان نصر تهران

تعرفه‌گذاری اینترنت باید به بخش خصوصی منتقل شود

گزارش نشست خبری دی ماه نصر تهران؛ اسلامی: تعرفه گذاری اینترنت باید بر اساس منطق اقتصادی و به دست بخش خصوصی صورت بگیرد
گزارش نشست خبری دی ماه نصر تهران؛ اسلامی: تعرفه گذاری اینترنت باید بر اساس منطق اقتصادی و به دست بخش خصوصی صورت بگیرد
آی تی جو بستری جهت درج تبلیغات دانش محور محصولات شما

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، وضعیت نابه‌سامان سرعت اینترنت در کشور، یکی دیگر از مسائلی بود که در نشست دی ماه سازمان نصر تهران طرح شد. حسین اسلامی در این باره توضیح داد: مجموعه نظام صنفی انتقال دهنده نگاه‌های اعضای صنف است و ساماندهی اینترنت بیشتر در حوزه اختیارات نهادهای مسئول کشوری است. البته بدون شک اتفاقاتی که چه راجع به همراه اول و چه در حوزه ارتباطات فیکس افتاده جای انتقاد دارد.

رییس هیئت مدیره نصر تهران تاکید کرد: عدم سرمایه‌گذاری مجموعه‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند و تعیین تعرفه به شیوه دستوری، مسیر کنونی را با موانع مختلفی مواجه کرده است. این دولت باید شهامت این موضوع را داشته باشد که مبتنی بر واقعیت تصمیم بگیرد و تعرفه‌ها را در این حوزه بر اساس منطق اقتصادی موجود -چه راجع به اینترنت سیار و چه راجع به اینترنت ثابت- تعیین کند. تعرفه‌گذاری باید به بخش خصوصی و صنف واگذار شود یا حداقل آهسته آهسته در این مسیر قرار بگیرد.

همچنین محمدعلی شریفی الحسینی، عضو هیئت مدیره و دبیر کمیسیون اینترنت درباره مشکلات کنونی اینترنت کشور توضیح داد: تعرفه‌ها از سال۹۴ به صورت دستوری تعیین شد و این مصوبه امکان توسعه خدمات را از بخش خصوصی گرفته است.

او ادامه داد: کمیسیون اینترنت بر این باور است که دولت و سازمان تنظیم مقررات باید در تسریع و تسهیل ارتباطات بین شرکت‌ها و نهادهای حاکمیتی از جمله شهرداری‌ها و توانیر نقش خود را بازی می‌کرد، نه اینکه به شکل دستوری برای خدمات، تعرفه تعیین کند. باید بپذیریم که این تعرفه‌ها جوابگوی توسعه اینترنت ثابت یا سیار نیست

آی تی جو بستری جهت اطلاع رسانی، مدیریت و برگزاری وبینارهای تخصصی و آموزشی شما