Web Analytics Made Easy - Statcounter

وضعیت ایران از منظر شاخص‌های مهم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با رشد چشمگیر تکنولوژی، صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عامل زیربنایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناخته شده و تا حد زیادی میزان توسعه ملی هر كشور با معیار توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در آن ارزیابی می‌شود. لذا در اختیار داشتن بنچمارک مناسب جهت بررسی میزان رشد و ارتقاء كشورها در حوزه‌های مرتبط با صنعت ICT بسیارمهم تلقی می‌گردد.

از طرفی با شناسایی وضع موجود در كشور و مقایسه آن با دیگر كشورها، می‌توان ضمن معطوف ساختن توجه به نقاط قابل بهبود و هدایت سرمایه در مسیر رشد و توسعه‌ی هوشمندانه، نسبت به ارتقاء وضعیت كشور و همپا شدن با كشورهای اول در صنعت، اقدام نمود.

لذا با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله بر برخی از شاخص‌های مهم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تمرکز شده و با انجام مطالعه روی كشورهای منتخب فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، وضعیت كشور ایران در این شاخص‌ها تبیین و در قالب نمودار با سایر كشورهای منتخب مقایسه می‌شود.

پهنای باند بین‌المللی

حداکثر مقدار نرخ انتقال داده بر بستر اینترنت از یک کشور به سایر نقاط جهان به عنوان پهنای باند بین‌الملل شناخته می‌شود. باتوجه به اهمیت اینترنت در توسعه و پیشرفت کشورها، سهم هر کاربر از این پهنای باند به عنوان شاخص عملکرد توسعه‌ای تعریف شده است.

 پهنای باند بین‌المللی به ازای هر کاربر (کیلوبایت بر ثانیه)
ایران21/4
سنگاپور954/1
عربستان سعودی187/7
قطر90
نیوزلند166/1
کره جنوبی69/9
هند25/9
آلمان54/1
فنلاند83/8
انگلستان421/6
دانمارک87/1
امارات متحده عربی303/2

سهم FTTH از پهنای باند

فیبرنوری به عنوان یکی از بهترین زیرساخت‌های ارتباطی ثابت، جهت انتقال داده با نرخ بالا شناخته شده است که با اتصال خانه‌ها به این زیرساخت، FTTHتعریف می‌گردد. امکان انتقال داده با نرخ‌های بالا درپهنای باند FTTH یکی از شاخص‌های مهم ارتباطی

است.

 سهم از پهنای باند FTTH (درصد)
ایران12/6
سنگاپور91/8
عربستان سعودی76/9
قطر93/4
نیوزلند99
کره جنوبی100
هند47/7
آلمان83/9
فنلاند84/6
انگلستان93/1
دانمارک94/1
امارات متحده عربی86/6

شاخص سرعت اینترنت

این شاخص میزان نرخ بارگذاری داده بر بستر اینترنت را نشان می‌دهد. کشورهایی که دارای شاخص سرعت اینترنت بالاتری هستند از زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته‌تر و پهنای باند بیشتری برخوردارند.

 شاخص سرعت اینترنت (مگابیت بر ثانیه)
ایران35/48
سنگاپور105/01
عربستان سعودی155/97
قطر172/18
نیوزلند75/91
کره جنوبی202/61
هند17/89
آلمان83/06
فنلاند88/23
انگلستان86/56
دانمارک112/03
امارات متحده عربی238/06

شاخص توسعه دولت الکترونیک

این شاخص تبیین کننده قابلیت ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان است که بر مبنای سه زیرشاخص محاسبه می گردد. میزان خدمات برخط، وضعیت زیرساخت مخابراتی و میزان سرمایه انسانی سه شاخص جهت تعیین میزان توسعه دولت الکترونیک یا همان EGDI می‌باشند.

 شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI)
ایران0/66
سنگاپور0/92
عربستان سعودی0/80
قطر0/72
نیوزلند0/93
کره جنوبی0/96
هند0/60
آلمان0/85
فنلاند0/95
انگلستان0/94
دانمارک0/98
امارات متحده عربی0/86

شاخص توسعه ICT

شاخص منتشر شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل بر مبنای معیارهای مورد توافق بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در سه زیرشاخه دسترسی، مصرف و مهارت گروه‌بندی می‌شود.

 شاخص توسعه ICT (IDI)
ایران5/58
سنگاپور8/05
عربستان سعودی6/67
قطر7/21
نیوزلند8/33
کره جنوبی8/85
هند3/03
آلمان8/39
فنلاند7/88
انگلستان8/65
دانمارک8/71
امارات متحده عربی7/21

پوشش شبكه 5G

شبکه 5G به عنوان نسل جدید ارتباطات سیار سلولی قابلیت ویژه‌ای است که امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت سیار را برای کاربران محقق می‌گرداند. میزان پوشش جغرافیایی شبکه 5G نشانگر میزان تحقق بسترسازی برای استفاده از این تکنولوژی است.

 درصد پوشش جغرافیایی شبکه 5G
ایران0
سنگاپور95
عربستان سعودی100
قطر90
نیوزلند35
کره جنوبی90
هند0
آلمان100
فنلاند55
انگلستان100
دانمارک65
امارات متحده عربی80

پوشش شبكه LTE/4G

اگرچه بسیاری از کلانشهرها به شبکه LTE/4G به عنوان رایج ترین شبکه سلولی دسترسی دارند، اما به دلیل عدم پوشش کلیه نقاط یک کشور به این تکنولوژی، سنجش میزان دسترسی و گستره آن در سطح کشور بسیار حائز اهمیت است. این شاخص میزان دسترسی همه آحاد جامعه به قابلیت‌های این شبکه را مشخص می‌نماید.

 پوشش شبکه LTE/4G (جمعیت به درصد)
ایران74
سنگاپور100
عربستان سعودی90
قطر99/5
نیوزلند94
کره جنوبی99/9
هند88
آلمان96/5
فنلاند99/9
انگلستان99/3
دانمارک100
امارات متحده عربی99/6

کاربران تلفن همراه

با رشد تکنولوژی امکان ارائه خدمات اساسی از طریق موبایل محقق میگردد. لذا شاخص تعداد کاربران تلفن همراه که عموما به ازای هر100نفر تعیین می شود بیانگر شاخصه های دیگر نظیر شاخص دسترسی به اینترنت همراه، شاخص استفاده از خدمات الکترونیکی همراه است.

 کاربران تلفن همراه به ازای هر صد نفر
ایران107/3
سنگاپور148/2
عربستان سعودی122/1
قطر148/3
نیوزلند136
کره جنوبی124/9
هند87/3
آلمان129/1
فنلاند132/3
انگلستان119/6
دانمارک121/7
امارات متحده عربی210/9

کاربران تلفن ثابت

اگرچه با رشد مخابرات سلولی و نیاز همیشگی بشر به اینترنت همراه، روز به روز از تعداد کاربران تلفن ثابت در جهان کاسته می‌شود؛ اما همچنان به عنوان یکی از شاخص‌های صنعت ICT در گزارشات بیان می‌گردد.

 کاربران تلفن ثابت به ازای هر صد نفر
ایران38/4
سنگاپور34/7
عربستان سعودی11
قطر16/7
نیوزلند29/1
کره جنوبی52/7
هند1/7
آلمان54/1
فنلاند6/8
انگلستان50/1
دانمارک25/1
امارات متحده عربی24/7

شاخص خدمات آنلاین

میزان خدماتی که به صورت آنلاین در اختیار شهروندان قرار گرفته و نیاز به حضور در مراکز و ادارات را به حداقل می‌رساند، به عنوان یکی از زیرشاخه‌های مهم EGDI تعریف شده است که با عنوان شاخص خدمات آنلاین تعریف شده است.

 شاخص خدمات آنلاین (OSI)
ایران0/58
سنگاپور0/96
عربستان سعودی0/68
قطر0/65
نیوزلند0/92
کره جنوبی1
هند0/85
آلمان0/73
فنلاند0/97
انگلستان0/95
دانمارک0/97
امارات متحده عربی0/9

شاخص سرمایه انسانی

شاخص سرمایه انسانی، از سوی بانک جهانی معرفی شده که کشورها را بر پایه میزان توانمندی استعدادهای اقتصادی و تخصصی می‌سنجد. این شاخص از زیرمجموعه‌های شاخص EGDI می‌باشد.

 شاخص سرمایه انسانی (HCI)
ایران0/76
سنگاپور0/89
عربستان سعودی0/86
قطر0/66
نیوزلند0/95
کره جنوبی0/89
هند0/58
آلمان0/93
فنلاند0/95
انگلستان0/92
دانمارک0/95
امارات متحده عربی0/73

شاخص مشارکت الکترونیک

این شاخص تعیین کننده میزان مشارکت شهروندان به صورت الکترونیک و میزان استفاده از خدمات الکترونیک ارائه شده توسط ادارات و سازمان‌ها می‌باشد.

 شاخص مشارکت الکترونیک (EPI)
ایران0/46
سنگاپور0/97
عربستان سعودی0/71
قطر0/65
نیوزلند0/98
کره جنوبی1
هند0/85
آلمان0/75
فنلاند0/95
انگلستان0/97
دانمارک0/96
امارات متحده عربی0/94

شاخص آمادگی دیجیتال

شاخصی جهانی است که براساس 7 مولفه تعیین می‌گردد. این مولفه‌ها عبارت‌اند از: میزان نیازهای اولیه، سرمایه‌گذاری دولتی و تجاری، نیروی انسانی، زیرساخت‌های تکنولوژی و محیط کسب‌و‌کارهای نوپا، پذیرش تکنولوژی و میزان سهولت انجام کسب‌وکارها.

 شاخص آمادگی دیجیتال (DRI)
ایران11/02
سنگاپور20/26
عربستان سعودی13/4
قطر15/10
نیوزلند17/75
کره جنوبی18/22
هند9/46
آلمان17/85
فنلاند17/95
انگلستان17/86
دانمارک18/98
امارات متحده عربی16/42