Web Analytics Made Easy - Statcounter

شرکت ارتباطات زیرساخت: اختلال اینترنت به خاطر انجام عملیات فنی است

در پی بروز اختلال در شبکه ارتباطی در بامداد امروز، شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد.
علت قطعی و اختلال اینترنت در اطلاعیه شرکت ارتباطات زیرساخت

نت‌بلاکس در توییت‌های خود به اختلال در اینترنت ایران و افت حدود سی درصد ترافیک اینترنت در بامداد شنبه و یکشنبه اشاره کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت در واکنش به این موضوع در اطلاعیه‌ای علت آن را ارتقاء و توسعه شبکه در ساعات کم ترافیک اعلام کرد.

قطعی اینترنت در شهریورماه 1402 طبق داده‌های نت بلاکس

متن اطلاعیه به شرح زیر است: به‌منظور ارتقاء و توسعه ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت و براساس نیازسنجی و طراحی‌های انجام شده قبلی، تجهیزات مورد نیاز تامین شده و از چند روز گذشته مراحل جایگزینی و ارتقاء تجهیزات آغاز شده است. بدین منظور بر اساس فرآیند رایج و مصوب، تغییرات در ساعات کم ترافیک شبانه روز (اکثراً بامداد)، در قالب دان‌تایم فنی (down time) انجام می‌شود.

اطلاع‌رسانی لازم به اپراتورهای مخابراتی صورت گرفته است

شرکت زیرساخت در ادامه این اطلاعیه به آمادگی اپراتورها در حین انجام دان‌تایم اشاره کرد: بدیهی است جهت آمادگی اپراتورهای مخابراتی و سایر ذی‌نفعان و مدیریت ترافیک از مسیرهای جایگزین در ساعت دان تایم، قبل از شروع عملیات اجرایی، اطلاع‌رسانی لازم با اپراتورها و ذی‌نفعان انجام می‌شود.

عملیات فنی همچنان ادامه خواهد داشت

شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان اطلاعیه به ادامه این عملیات در روزهای آتی اشاره کرده است: دان تایم شبکه ارتباطی زیرساخت در بامداد روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در بعضی از مراکز انجام شده و با توجه به تعدد مراکز و گستردگی شبکه ارتباطی شرکت ارتباطات زیرساخت، این تغییرات به صورت مرکز به مرکز و طی چندین روز انجام می‌شود.