Web Analytics Made Easy - Statcounter

ابلاغ طرح کلان شبکه ملی اطلاعات

طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» کشور توسط دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.
در این سند تاکید شده که ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه باید توسط تولیدکنندگان داخلی با همراهی سیستم عامل داخلی تامین شود.
بر اساس این سند باید سهم خرده فروشی آنلاین تا سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ درصد از کل بازار خرده فروشی کشور برسد. همچنین در بخش محتوا نیز تاکید شده سهم ۷۰ درصدی خدمات محتوای داخلی از ترافیک مصرفی کاربران با نرخ رشد سالیانه ۴۰ درصدی باید محقق شود.
در این مستند به جایگاه مهم مراکزداده در شبکه ملی اطلاعات و موضوع ساماندهی این مراکز اشاره شده است. در این راستا پروژه کلان ساماندهی، ممیزی و رتبه بندی مراکزداده در معاونت دولت الکترونیک تحت پیگیری قرار دارد.
طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در جلسه ۶۶ شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب رسید و جهت اجرا به نهادهای متولی ابلاغ شد.

رامتین نورمحمد