Web Analytics Made Easy - Statcounter

هوش مصنوعی اشتغال زنان را بیشتر از مردان تهدید می‌کند

هوش مصنوعی (ربات) جایگزین مشاغل انسانی می شود

مطالعات جدیدی از سازمان بین المللی کار (ILO) به تأثیرات بالقوه هوش مصنوعی مولد (Generative AI) بر کمیت و کیفیت مشاغل پرداخت. نکته اصلی این است که بیشتر مشاغل و صنایع فقط تا حد محدودی در معرض اتوماسیون هستند و احتمال بیشتری وجود دارد که با هوش مصنوعی تکمیل شوند تا این که با آن جایگزین شوند.

مشاغل اداری به شدت از سوی هوش مصنوعی تهدید می‌شوند

مشخص شد که کارمندان اداری در گروهی هستند که بیشترین میزان مواجهه فنی با هوش مصنوعی مولد را دارند. حدود یک چهارم وظایف دفتری به شدت در معرض خطر قرار گرفتند، در حالی که بیش از نیمی در معرض قرار گرفتن در سطح متوسط ​​بودند.

این مطالعات از تایپیست‌ها ، مشاوران سفر،  منشی‌ها ، کارمندان مرکز تماس، باجه‌های بانک، کارمندان ورود داده‌ها و مصاحبه‌کنندگان نظرسنجی و تحقیقات بازار به عنوان افرادی که شغل‌شان بیشتر در معرض خطر خودکار شدن کامل است، نام می‌برد.

این موضوع در مورد سایر گروه‌های شغلی مانند متخصصان، مدیران و تکنسین‌ها کاملاً مغایرت دارد و سهم کمی از وظایف دارند که با هوش مصنوعی قابل جایگزینی است.

زنان در مشاغل اداری حضور بیشتری دارند

مطالعات اخیر نشان داد که هوش مصنوعی مولد احتمالاً بر زنان بیشتر از مردان تأثیر می‌گذارد. این سازمان خاطرنشان کرد که به طور بالقوه سهم اشتغال زنان بیش از دو برابر تحت تأثیر اتوماسیون است، که بخشی از آن به دلیل تعداد بیشتر زنان در مشاغل اداری است.

ILO تخمین زده است که در کشورهای با درآمد بالا، 7/8 درصد مشاغل زنان (حدود 21 میلیون) به طور بالقوه قابل اتوماسیون هستند، در حالی که این رقم برای مردان تنها 2/9 درصد یا 9 میلیون است. به طور کلی، 5.5٪ از کل اشتغال در کشورهای با درآمد بالا به طور بالقوه در معرض اتوماسیون است، در حالی که در کشورهای کم درآمد، این خطر فقط برای 0/4٪ از کل مشاغل اعمال می شود.

این مطالعه که از آخرین مدل زبان بزرگ GPT-4 استفاده می‌کند که ChatGPT را تقویت می‌کند، خاطرنشان می‌کند که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی هوش مصنوعی مولد تا حد زیادی به نحوه مدیریت انتشار آن بستگی دارد. همچنین هشدار می‌دهد که آسیب به کارکنان می‌تواند بی‌رحمانه و شدید باشد.

یافته‌های ILO منعکس‌کننده گزارش مشابهی از IBM در این هفته است که پیش‌بینی می‌کرد هوش مصنوعی مولد به جای جایگزینی مشاغل، مشاغل را افزایش دهد. با این حال، این مطالعه اضافه کرد که 40 درصد از نیروی کار جهانی به دلیل پیاده سازی هوش مصنوعی طی سه سال آینده باید مهارت‌های جدیدی را بیاموزند و هشدار داد که در حالی که هوش مصنوعی جایگزین افراد نمی‌شود، افرادی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند جایگزین افرادی خواهند شد که از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنند.

آی تی جو بستری جهت اطلاع رسانی، مدیریت و برگزاری وبینارهای تخصصی و آموزشی شما