Web Analytics Made Easy - Statcounter

مجید اورعی: قرارداد بازنگری در «اسناد نظام مهندسی و استانداردهای توسعه نرم‌افزار (نماتن)» امضا شد

عضو هیأت مدیره و رئیس رسته توسعه نرم‌افزار سازمان نصر تهران از امضای قرارداد بازنگری اسناد نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) یک و دو خبر داد.
سید مجید اورعی - عضو هیئت مدیره و رئیس رسته نرم افزار نصر تهران
سیدمجید اورعی، رئیس رسته توسعه نرم‌افزار

«سید مجید اورعی»، عضو هیأت مدیره و رئیس رسته توسعه نرم‌افزار این سازمان گفت: پس از آنکه ضرورت تجدید و بازنگری اسناد ارجاع کار پروژه‌های نرم افزاری (نماتن یک) و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزارها (نماتن دو)، در پاییز 1401 در کمیته راهبری رسته نرم‌افزار نظام صنفی استان تهران مصوب شد، موضوع در جلسه پنجاه و هفتم هیأت مدیره تهران با اکثریت آرا مصوب شد.

او افزود: از آنجایی که دامنه تاثیر این اسناد کلیه فعالان حوزه نرم‌افزار در سراسر کشور را شامل می‌شد، موضوع در کمیسیون نرم افزار کشور نیز مصوب و جهت عقد قرارداد به رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارجاع شد. با پیگیری‌های انجام شده موضوع در جلسه اردیبهشت 1402 شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشور نهایی و دستور عقد قرارداد با مشاور صادر شد. پس از آن در تاریخ 25 اردیبشهت 1402 قرارداد بازنگری اسناد نماتن یک و دو با مشاور برگزیده سازمان منعقد شد. مطابق با این قرارداد، مشاور ظرف مدت شش ماه کار بازنگری و بروزرسانی کلیه اسناد نماتن یک و دو را بر عهده دارد.

ضرورت بازنگری در اسناد نماتن

او درباره ضرورت بازنگری در اسناد نماتن‌های یک و دو گفت: هر چند گذشت بیش از 15 سال از انتشار اسناد نماتن‌ها و تغییرات در تکنولوژی و متدولوژی های فنی به همراه تغییرات در قوانین حقوقی، بیمه‌ای، مالیاتی، آیین نامه های معاملاتی، امنیتی و …. دلیل و ضرورت اصلی بازنگری این اسناد است. لیکن ما در این پروژه سعی کردیم با افزایش دامنه تاثیر گذاری پروژه از نرم افزارهای سفارش مشتری به دو رده دیگر نرم افزارها، شامل بسته‌های نرم افزاری آماده و ابزارها و نرم‌افزارهای نیمه آماده، شرایط تولید و ارائه استاندارد محصولات نرم‌افزاری را برای طیف گسترده‌تری از شرکت های فعال در صنعت نرم‌افزار مهیا کنیم.

بازنگری اسناد نماتن به شرکت نرم‌افزاری گلستان سپرده شد

اورعی درباره قرارداد و فرایند انتخاب مجری بازنگری اسناد نماتن یک و دو توضیح داد: برای انجام این پروژه فراخوانی به مدت 14 روز اعلام شد که طی آن سه شرکت پیشنهادهای خود را ارائه دادند. این پیشنهادها در کمیته‌ای که ذیل رسته نرم‌افزار با عنوان «کمیته ارزیابی» شکل گرفته بود مورد بررسی قرار گرفت. با هر سه شرکت مصاحبه فنی انجام شد. در نهایت پس از جمع‌بندی پیشنهادهای ریالی و فنی، شرکت نرم‌افزاری گلستان، انتخاب شد.

جزئیات بیشتری در این باره در روزهای آینده منتشر خواهد شد…