Web Analytics Made Easy - Statcounter

سقوط جایگاه ایران در رتبه‌بندی سرعت اینترنت

جایگاه ایران به لحاظ میانگین سرعت اینترنت همراه با دو پله سقوط به 48ام رسید. جایگاه اینترنت ثابت ایران نیز با سه پله سقوط به رتبه بسیار نازل 144 رسیده است.
سرعت پایین اینترنت ثابت و موبایل ایران

براساس گزارش جدید وب سایت اسپید تست جایگاه ایران در رده بندی جهانی سرعت اینترنت برای موبایل ۲ پله و برای اینترنت ثابت ۳ پله سقوط کرده است.

جدیدترین گزارش وب سایت اسپید تست نشان می دهد در یازدهمین ماه ۲۰۲۲ میلادی میانگین سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۹۷ و اینترنت ثابت جهان ۷۴.۵۴ مگابیت برثانیه بوده است.

این در حالی است که در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی میانگین سرعت اینترنت موبایل جهان ۳۳.۴۳ مگابیت برثانیه و اینترنت ثابت جهان ۷۲.۴۰ مگابیت برثانیه بوده است.

سقوط ایران در رده بندی اینترنت موبایل و ثابت

همچنین طبق این رده بندی، سرعت اینترنت موبایل ایران در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی ۴۰.۹۷ مگابیت برثانیه بوده است. در فهرست کشورهایی با بیشترین میانگین سرعت اینترنت موبایل در جهان جایگاه ایران ۲پله سقوط کرده و در رده ۴۸ است.

همچنین سرعت اینترنت ثابت ایران در یازدهمین ماه میلادی ۱۱.۶۲ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن در رده بندی جهانی با ۳ پله سقوط ۱۴۴ اعلام شده است.

همچنین در رده بندی وب سایت اسپید تست براساس میانگین سرعت اینترنت موبایل کشورها جایگاه ایران نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده و رده ۶۲ اعلام شده است. میانگین سرعت اینترنت موبایل کشور ۵۴.۹۳ مگابیت برثانیه است.

در رده بندی میانگین اینترنت ثابت کشورها ایران با سرعت ۲۴.۶۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۴۳ قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله رشد کرده است.

رشد ۱۳ پله‌ای ماکائو در رده بندی سرعت اینترنت موبایل

در رده بندی کشورها براساس میانگین سرعت اینترنت موبایل در نوامبر ۲۰۲۲ میلادی، رده نخست به قطر (۱۷۶.۱۸ مگابیت برثانیه) قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه اکتبر ۲ پله رشد کرده است.

در رده های دوم و سوم به ترتیب امارات متحده عربی (۱۳۹.۴۱ مگابیت برثانیه) و نروژ (۱۳۱.۵۴ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هرکدام از آنها نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

در رده چهارم مانند ماه گذشته کره جنوبی با میانگین سرعت اینترنت موبایل ۱۱۸.۷۶ مگابیت بر ثانیه قرار دارد. پس از آن دانمارک با سرعت ۱۱۳.۴۴ و چین با سرعت ۱۰۹.۴۰ مگابیت برثانیه به ترتیب در رده های پنجم و ششم قرار دارند.

جایگاه دانمارک در این فهرست ۲ پله رشد و چین یک پله سقوط کرده است.

در رده هفتم نیز هلند با سرعت ۱۰۹.۰۶ مگابین بر ثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.

ماکائو با ۱۳ پله رشد در رده هشتم قرار دارد و میانگین سرعت اینترنت موبایل آن ۱۰۶.۳۸ مگابیت برثانیه ثبت شده است. در رده های نهم و دهم به ترتیب بلغارستان (۱۰۳.۲۹ مگابیت برثانیه) و برونئی (۱۰۲.۰۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه بلغارستان نسبت به ماه قبل یک پله سقوط و برونئی یک پله رشد کرده است.

شیلی سریع‌ترین اینترنت ثابت جهان را ارائه می‌کند

در رده بندی وب سایت اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانگین سرعت اینترنت ثابت شیلی (۲۱۶.۴۶ مگابیت برثانیه) و چین (۲۱۴.۵۸ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های اول و دوم قرار دارند. جایگاه هریک از این شرکت ها در رده بندی نسبت به ماه گذشته یک پله رشد کرده است.

در جایگاه سوم سنگاپور با ۲ پله سقوط قرار دارد. میانگین سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۱۴.۲۳ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

در رده های چهارم و پنجم به ترتیب تایلند (۲۰۵.۶۳ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۱۹۴.۳۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه تایلند در این فهرست نسبت به ماه گذشته یک پله رشد و جایگاه هنگ کنگ یک پله سقوط کرده است.

آمریکا (۱۸۹.۴۸ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۱۸۸.۳۵ مگابیت برثانیه) و امارات متحده عربی (۱۸۶.۷۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانگین سرعت اینترنت ثابت در نوامبر ۲۰۲۲ نسبت به ماه قبل از آن تغییری نکرده است.

در رده نهم و دهم نیز به ترتیب موناک و(۱۸۱.۲۶ مگابیت برثانیه) و رومانی (۱۷۰.۲۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه موناکو در رده بندی ماه نوامبر نسبت به ماه قبل (اکتبر) ۵ پله و رومانی ۲ پله رشد کرده است.

آی تی جو بستری جهت اطلاع رسانی، مدیریت و برگزاری وبینارهای تخصصی و آموزشی شما