website tracking softwareweb stats
استانداردهای زیرساخت فیزیکی مراکزداده

استانداردهای زیرساخت فیزیکی مراکزداده

آی تی جو بستری جهت درج تبلیغات دانش محور محصولات شما

1- مشاوره انتخاب استاندارد

استاندارد مراکزداده به تناسب نوع مرکزداده(بر اساس دسته بندی انجام شده) و کاربری مرکز، توسط مشاوران و متخصصان آگاه و مجرب، برای مراکزداده انتخاب می شود. 

مشاوره تخصصی انتخاب استاندارد مرکزداده در عرصه بین الملل، موضوعی حائز اهمیت و دارای عنوان شغلی، تخصص و تبحر منحصر به فرد است. مشاوران انتخاب استاندارد طراحی و ساخت مراکزداده، با در نظر گرفتن مجموعه عوامل زیر، استاندارد مناسب طراحی و ساخت هر مرکزداده را بصورت اختصاصی بهینه یابی و به مدیران، مالکان و سهامداران مرکزداده اعلام می نمایند. 

2- عوامل موثر بر انتخاب استاندارد

برخی از عوامل موثر در انتخاب استاندارد طراحی و ساخت مراکزداده عبارتند از:

 • نیازهای اختصاصی هر مرکزداده بنابر کاربری تعریف شده
 • لزوم اخذ انواع مجوزهای مورد نیاز جهت فعالیت مرکزداده
 • استانداردهای ملی تعریف شده
 • کدهای ملی تعریف شده
 • عرف موجود در صنعت و مراکزداده مشابه
 • سطح افزونگی مورد نیاز در مرکزداده
 • بودجه تخصیص یافته به پروژه

3- استاندارد مراکزداده در ایران

در ایران، با توجه عدم تدوین استاندارد ملی در حوزه طراحی و ساخت زیرساخت فیزیکی مراکزداده تاکنون، اغلب در تعریف این پروژه ها، به استانداردهای بین المللی و پرکاربرد این حوزه رجوع می شود.

متاسفانه در بسیاری از پروژه های تعریف شده در داخل کشور به بیش از یکی از استانداردهای بین المللی موجود در این حوزه اشاره می شود و این موضوع با توجه به تفاوت راهکارها و معیارهای معرفی شده توسط این استانداردها در هر یک از حوزه، اغلب قابل تجمیع نیستند. لذا اکیداً توصیه می شود با هدف جلوگیری از سوء برداشت پیمانکاران از نیاز کارفرما و حفظ اهرم نظارتی کارفرمایان در تحویل گرفتن پروژه بر اساس استاندارد معیار، در انتخاب استاندارد معیار، از مشاوره تخصصی مشاوران صاحب نظر و خبره در این حوزه استفاده گردد. در غیر اینصورت امکان سوء استفاده احتمالی پیمانکاران از چندگانگی بین استانداردهای مختلف و رجوع به سهل ترین معیارهای تعریف شده توسط هر استاندارد در هر یک از زیربخش های پروژه، وجود خواهد داشت.

4- استانداردهای زیرساخت فیزیکی مراکزداده

آخرین نسخه از پرکاربردترین استانداردهای بین المللی تعریف شده در حوزه زیرساخت فیزیکی مراکزداده عبارتند از:

 • استاندارد TIA-942 B 2017 
 • استاندارد BICSI 002-2019 
 • استاندارد UPTIME-2019 
 • استاندارد ISO22237-1 to 7-2018 
 • استاندارد EN 50600-1 to 7-2018

5- بکارگیری استانداردهای زیرساخت فیزیکی مراکزداده

 • استفاده از آخرین نسخ استاندارد

با توجه به حجم تغییرات ایجاد شده در هر یک از نسخ استانداردها و بخصوص تغییرات معتنابه ایجاد شده در مفاهیم اصلی زیرساخت فیزیکی مراکزداده از سال 2017، عدم استفاده از آخرین و به روزترین نسخ استانداردها در طراحی و ساخت مراکزداده، تبعات پرهزینه و بعضاً غیرقابل جبرانی را بهمراه خواهد داشت.

 • توجه به ارجاعات داخلی استانداردها

هر یک از استانداردهای پنجگانه معرفی شده در حوزه زیرساخت فیزیکی مراکزداده، دارای الزامات و توصیه های متعددی در بخش های مختلف طراحی، ساخت و بهره برداری مراکزداده هستند. فارغ از این الزامات و توصیه ها، ارجاعات متعددی به سایر استانداردها و کدهای ملی یا بین المللی در موضوعات مختلف اعم از قوانین ساختمانی، قوانین آتشنشانی و … بهمراه دارند که لازم است در طراحی، ساخت و بهره برداری هر یک از این موارد، الزامات و توصیه های معرفی شده در این استانداردهای فرعی و ارجاعی را ملاک عمل قرار داد.

 • اولویت دهی کدها و استانداردهای ملی

شایان ذکر است بنابر تعاریف انجام شده در متن استانداردهای بین المللی، رعایت کدها و استانداردهای ملی تعریف شده در هر کشور بر استانداردهای بین المللی اصلی و یا فرعی/ ارجاعی معرفی شده در متن استاندارد، اولویت دارد. بعبارت دیگر و بعنوان مثال رعایت مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان، ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل و همچنین ضوابط و دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی ایران در اولویت استفاده قرار دارند.

آی تی جو بستری جهت اطلاع رسانی، مدیریت و برگزاری وبینارهای تخصصی و آموزشی شما