Web Analytics Made Easy - Statcounter

گزارش Service Express از ارزیابی مراکزداده و زیرساخت ها در سال 2021

معرفی و دامنه ارزیابی

این گزارش بر اساس آخرین ارزیابی سالانه شرکت Service Express در حوزه مراکزداده و زیرساخت ها با تکیه بر نظرات بیش از 500 متخصص IT آمریکا در نیمه دوم سال 2020 تهیه، تدوین و در سال 2021 منتشر شده است.

اهداف

اهداف این نظرسنجی عبارتند از:

 • بررسی چشم انداز فعلی برنامه های استراتژیک در بخش زیرساخت مراکزداده
 • شناسایی اولویت ها و چالش های اصلی متخصصان IT در 12 ماه آتی
 • اشتراک گذاری دیدگاه ها پیرامون اجرای امور و کاهش هزینه ها

یافته های کلیدی

 • اصلی ترین اولویت متخصصان فناوری اطلاعات امروز در مراکزداده و زیرساخت ها
 • اصلی ترین چالش متخصصان فناوری اطلاعات در مراکزداده و زیرساخت ها
 • موثرترین محرک تاثیرگذار بر تصمیم گیرندگان حوزه مراکزداده و زیرساخت ها
 • مهمترین چالش تعمیر و نگهداری سخت افزارها در مراکزداده و زیرساخت ها
 • مهمترین محرک در استقرار مراکزداده و زیرساخت های مجازی/ ابری/ Off-Premises
 • بهترین روش های کاهش هزینه مراکزداده و زیرساخت ها در سال 2020

اصلی ترین اولویت متخصصان فناوری اطلاعات امروز در مراکزداده و زیرساخت ها

بر اساس گزارش Service Express در سال 2021 پیرامون ارزیابی مراکزداده و زیرساخت ها، اصلی ترین اولویت های متخصصان IT در مراکزداده و زیرساخت ها به ترتیب اولویت گردآوری و اعلام شده است؛ در این گزارش نیز «امنیت» همانند همیشه در صدر لیست اولویت ها قرار دارد.

کماکان، رقابتی دائمی برای محافظت از سیستم ها، داده ها و کارمندان در برابر حملات، وجود دارد. برای محافظت از این دارایی های حیاتی، لازم است کسب و کارها همگام با برنامه های دفاعی خود به پیش رفته و خود را به پشته های امنیتی قدرتمند مجهز سازند.

لیست ترتیبی اولویت ها

 • تقویت امنیت و حریم خصوصی
 • کاهش هزینه های IT و بهبود ناکارآمدی ها
 • بهبود فرآیندهای داخلی و همکاری ها
 • توسعه اعضای تیم فناوری اطلاعات
 • به روزرسانی زیرساخت های شبکه
 • درک و به کارگیری فناوری های نوظهور
 • به روز رسانی زیرساخت سرورها
 • به روز رسانی زیرساخت ذخیره سازها
 • بهینه سازی زیرساخت ابر ترکیبی
 • کاهش بدهی های فنی
 • اجرا و پیاده سازی ابر ترکیبی

علی رغم دستاوردهای فناوری امنیتی، تهدیدها به دنبال یافتن راه های جدید برای ایجاد خسارت از طریق سرقت داده ها، کاهش بهره وری و قفل کردن اطلاعات شرکت هستند.

برای محدود کردن خطر و مدیریت این ریسک، تمرکز بر تقویت دیوار آتشین انسانی(Human Firewall) کاملاً ضروری است.

این امر با توجه به تغییرات عظیم ایجاد شده در حوزه دورکاری ناشی از همه گیری کرونا، از اهمیت دو چندانی برخوردار شده است. ایجاد برنامه ها و پروتکل های آموزش امنیت کارمندان، علاوه بر ابلاغ تمهیدات امنیتی به طور منظم، در کاهش امنیت ناشی از خطای انسانی، بسیار موثر است

رامتین نورمحمد