Web Analytics Made Easy - Statcounter
مناقصات مراکز داده (دیتاسنتر)

بررسی راهکارهای مقابله با تخلفات در مناقصات مراکزداده

پیرو گسترش اعتراضات به تعریف و سازمان دهی شرایط غیرمتعارف در برگزاری مناقصات مراکزداده، این موضوع در دستور جلسه کمیسیون زیرساخت مراکزداده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران قرار گرفت و راهکارهای مورد نظر بررسی شد.

صحبت‌های رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده

محمد دین محمد آذری، رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان در این باره گفت: «پیرو اعتراض آقای شکرالله قدیانی از اعضای فعال کمیسیون زیرساخت مراکزداده مبنی بر سازمان‌دهی شدن شرایط در یکی از مناقصات تعریف شده و همچنین درخواست برخی مجوزهای غیرضروری در مناقصات و البته مسبوق به سابقه بودن این اعتراض توسط آقای مهدی زارع در دوره گذشته، با نظر هیأت رئیسه این موضوع در دستور جلسه کمیسیون در تاریخ چهارم بهمن ماه قرار گرفت.»

او ادامه داد: «لازم است این موضوع در دو بخش بصورت مستقل و موازی پیگیری شود. در واقع اعتراضی مکتوب ارائه دهیم و با تکیه بر ظرفیت‌های حقوقی و قانونی موجود در سازمان موضوع را پیگیری کنیم. همچنین نیاز است تا شرایط متعارف احراز صلاحیت پیمانکاران و تامین کنندگان حوزه زیرساخت فیزیکی مراکزداده را با تکیه بر قوانین برگزاری مناقصات اطلاع رسانی شود.»

محمد دین‌محمد آذری - رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) استان تهران

استفاده از ظرفیت‌های هیئت داوری سازمان نصر تهران

او ادامه داد: «پیگیری این موارد می‌تواند به صورت رسمی و حقوقی توسط شرکت‌ها و یا به‌صورت غیرمستقیم به درخواست شرکت‌ها و با ارجاع موضوع به کمیسیون مربوطه در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران انجام شود. همچنین می‌توان به‌صورت همزمان شرایط متعارف احراز صلاحیت پیمانکاران و تامین کنندگان مطابق با آیین نامه ارزیابی کیفی و یا ارزیابی فنی بازرگانی از قانون برگزاری مناقصات در حوزه زیرساخت فیزیکی مراکز داده را تدوین و به‌صورت گسترده اطلاع رسانی کرد.»

دین محمد آذری ضمن تاکید بر حفظ شرایط رقابت سالم و عادلانه در بازار افزود: «با توجه به پیش‌بینی روند و آیین‌نامه رسیدگی به شکایات مناقصات از یک سو و وجود ظرفیت‌های مورد نیاز در شورای انتظامی و هیأت داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از سوی دیگر، می‌توان از طرق قانونی و بر اساس مفاد و مصوبات موجود به طرح شکایات اقدام کنیم.»

تاکید رئیس رسته سخت‌افزار بر لزوم مقابله با تخلفات

آیدین عدالت، عضو هیئت مدیره نصر تهران و رئیس رسته سخت‌افزار و ارتباطات نیز ضمن تاکید بر عدم انفعال و لزوم اقدام هماهنگ و مقابله با تخلفات سهوی و یا سازمان دهی شده در مناقصات، مراحل پیگیری را عنوان کرد: «نامه نگاری مکتوب شرکت کنندگان/مناقصه گران به دستگاه مناقصه گزار، ارجاع موضوع به کمیسیون مربوطه جهت بررسی و تایید موضوع و انتقال به هیأت مدیره و ارجاع موضوع به شورای انتظامی جهت پیگیری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی سازمان نصر به منظور پیگیری و تعامل با مناقصه گذار.»

آیدین عدالت
آی تی جو بستری جهت اطلاع رسانی، مدیریت و برگزاری وبینارهای تخصصی و آموزشی شما