Web Analytics Made Easy - Statcounter

اختلال در تامین انرژی مراکزداده آسیا-اقیانوسیه

مراکزداده در سراسر آسیا-اقیانوسیه باید آماده مواجهه با مشکلات احتمالی در تأمین انرژی ناشی از گسترش مراکزداده و افزایش تقاضا برای انرژی فراتر ظرفیت تولید آن، پس از همه گیری کرونا باشند.

براساس گزارش Aggreko، سرمایه گذاری های انجام شده بر روی مراکزداده در سراسر این منطقه، زیرساخت های پشتیبانی کننده بخصوص در حوزه انرژی را تحت فشار قرار داده و این سوال را مطرح می کند که آیا امکان همگام شدن عرضه و تقاضا وجود دارد؟

بر اساس گزارش Digital Realty و Eco-Business اندازه بازار مراکزداده آسیا-اقیانوسیه در بخش هم مکانی تا سال 2024 به 28 میلیارد دلار خواهد رسید. با این رشد بازار و حجم خدمات برخط در حوزه IT، شبکه های برق محلی باید بتوانند صدها مگاوات تقاضای مازاد را پشتیبانی کنند.

راویندرا باپات، رئیس مراکز داده Aggreko’s Asia، فرصت ها و چالش های زیادی را در پیش روی مرکزداده پیش بینی می کند. باپات معتقد است اپراتورها و توسعه دهندگان مراکزداده باید خلاءهای موجود در زیرساخت ها را درک کرده و راهکاری برای رفع شکاف بین چالش تامین انرژی و برنامه زمانی فشرده تحویل پروژه های خود اتخاذ نمایند.

استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نیز یکی از موضوعات داغ اپراتورهای مرکزداده در سراسر جهان مانند Google بوده است.

آسیااقیانوسیه، منطقه تشنه انرژی است که بیش از نیمی از مصرف انرژی جهان را به خود اختصاص داده و با فعال شدن مراکزداده جدید، این میزان افزایش نیز خواهد یافت.

همچنین توسعه دهندگان و اپراتورهای مراکزداده با فشارهای زیادی جهت افزایش تعهدات خود در استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر مواجه هستند. این در حالی است که ایجاد سازگاری در استفاده از انرژی خورشید پایه و باد پایه بصورت ترکیبی در سطح منطقه، همچنین وجود تفاوت قابل توجه در قابلیت اطمینان پذیری شبکه های توزیع و انتقال نیرو در مناطق و کشورهای مختلف، استفاده از یک سیستم قابل اعتماد را با دشواری های زیادی مواجه ساخته است.

بر اساس این گزارش پیشنهاد می شود مراکزداده در تامین انرژی خود از فناوری ترکیبی گرما و برق(CHP)، فناوری انرژی فتوولتائیک خورشیدی(PV)و میکرو شبکه های خورشیدی ماژولار و متحرک استفاده کنند. اپراتورهای همچنین باید بکارگیری سیستم های موقت و منعطف تولید برق در محل مراکزداده خود را بیش از پیش مد نظر قرار دهند.

استفاده از این راهکارهای منعطف و موقت تولید برق در محل مراکزداده می تواند تاخیر متولیان امر در تامین برق و زیرساخت های مورد نیاز را پوشش داده و بهره برداری فوری از مراکزداده ساخته شده را بدون سرمایه گذاری سنگین در بخش دارایی های سرمایه ای(CAPEX) میسر ساخت.
راهکارهای اخیر ارزش خود را در تعداد زیادی از ابرپروژه های مرکزداده در اروپا و آمریکای شمالی ثابت کرده، و امکان تحویل بموقع پروژه ها را با وجود تأخیرهای قابل توجه در اتصال این مراکز به شبکه برق، فراهم می آورد.

رامتین نورمحمد