Web Analytics
بازیگران مرکزداده اروپا برای تغییرات اقلیمی دست به توافق زدند

انعقاد توافق‌نامه به جهت مقابله با تغییرات اقلیمی توسط بازیگران حوزه مراکز داده در اروپا

بیش از دوازده شرکت و کمپانی فعال در حوزه مرکزداده و تقریباً به همین تعداد شرکت های تجاری در این حوزه، پیمانی را منعقد کرده اند که با انجام برخی امور و تغییر در حوزه های تولید و ارایه خدمات تا سال 2030 بتوانند به مقابله اروپا با تغییرات آب و هوایی کمک کنند.

ابتکار تنظیم این توافق نامه توسط AWS, Google, Aruba و Equinix انجام شده و با موافقت کمیسیون مربوطه در اتحادیه اروپا سایرین هم به این به این “تعهد تاریخی و بی سابقه” برای انتقال به یک اقتصاد خنثی از کربن پیوسته اند.

به گفته اعضا ، این طرح “اهداف بلند پروازانه” ای را برای سالهای 2025 و 2030 در نظر دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

  • افزایش بهره وری انرژی
  • مصرف انرژی بدون کربن
  • صرفه جویی در مصرف آب
  • خدمات ترمیم و بازیافت گرما

در ادامه نگاهی داریم به اعضای این توافق:

3DS Outscale, Altuhost, Aruba, Atos, AWS, Data4, DigiPlex, Digital Realty/Interxion, Equinix, FlameNetworks, Gigas, Google, Infoclip, Irideos, ITnet, LCL, Leaseweb, NTT, OVHcloud, Register, Scaleway, Seeweb

آی تی جو بستری جهت اطلاع رسانی، مدیریت و برگزاری وبینارهای تخصصی و آموزشی شما