Web Analytics Made Easy - Statcounter
بازیگران مرکزداده اروپا برای تغییرات اقلیمی دست به توافق زدند

انعقاد توافق‌نامه به جهت مقابله با تغییرات اقلیمی توسط بازیگران حوزه مراکز داده در اروپا

بیش از دوازده شرکت و کمپانی فعال در حوزه مرکزداده و تقریباً به همین تعداد شرکت های تجاری در این حوزه، پیمانی را منعقد کرده اند که با انجام برخی امور و تغییر در حوزه های تولید و ارایه خدمات تا سال 2030 بتوانند به مقابله اروپا با تغییرات آب و هوایی کمک کنند.

ابتکار تنظیم این توافق نامه توسط AWS, Google, Aruba و Equinix انجام شده و با موافقت کمیسیون مربوطه در اتحادیه اروپا سایرین هم به این به این “تعهد تاریخی و بی سابقه” برای انتقال به یک اقتصاد خنثی از کربن پیوسته اند.

به گفته اعضا ، این طرح “اهداف بلند پروازانه” ای را برای سالهای 2025 و 2030 در نظر دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

  • افزایش بهره وری انرژی
  • مصرف انرژی بدون کربن
  • صرفه جویی در مصرف آب
  • خدمات ترمیم و بازیافت گرما

در ادامه نگاهی داریم به اعضای این توافق:

3DS Outscale, Altuhost, Aruba, Atos, AWS, Data4, DigiPlex, Digital Realty/Interxion, Equinix, FlameNetworks, Gigas, Google, Infoclip, Irideos, ITnet, LCL, Leaseweb, NTT, OVHcloud, Register, Scaleway, Seeweb

آی تی جو بستری جهت اطلاع رسانی، مدیریت و برگزاری وبینارهای تخصصی و آموزشی شما
رامتین نورمحمد