Web Analytics Made Easy - Statcounter

طرح بزرگ چین برای تقویت توان رایانشی مراکز داده

چین قصد دارد با پردازش داده‌های بخش‌های شرقی در استان‌های کم‌جمعیت‌تر غربی، توان رایانشی خود را ارتقا دهد
چین قصد دارد با پردازش داده‌های بخش‌های شرقی در استان‌های کم‌جمعیت‌تر غربی، توان رایانشی خود را ارتقا دهد

طرح جدید چین ایجاد یک زیرساخت و برنامه توسعه جدید، به منظور بهبود پردازش، ذخیره‌سازی و ظرفیت رایانشی این کشور است. این طرح شامل ساخت هشت مرکز رایانشی و 10 مرکز داده در مناطق کلیدی در شرق و غرب چین خواهد بود و هدف آن ارسال داده‌های مناطق پرجمعیت و فعال اقتصادی در شرق چین به مناطق غنی از منابع و مناطق کم جمعیت غربی است. از این طریق، چین امیدوار است عدم تعادل در عرضه و تقاضای ظرفیت پردازشی را اصلاح کرده و مراکز داده سبزتر و کارآمدتر ایجاد کند و ظرفیت محاسباتی‌اش را برای کمک به تحول دیجیتال و توسعه فناوری تقویت کند.

چین اخیراً مجموعه‌ای از اسناد سیاستی را منتشر کرده است که به ساخت چندین مرکز داده جدید در چهار منطقه در سراسر کشور چراغ سبز نشان می‌دهد. این مراکز داده بخشی از یک طرح بزرگ‌تر به نام طرح «داده‌های شرقی، رایانش غربی» را تشکیل می‌دهند که برای اولین بار در سال 2020 پیشنهاد شد. هدف این طرح ایجاد یک مرکز داده و سیستم محاسباتی در سراسر کشور است. در نهایت داده‌ها از مناطق پرجمعیت شرقی چین به مناطق روستایی و غنی‌تر غربی منتقل می‌شوند.

این طرح یک فشار از سوی دولت برای تقویت قدرت محاسباتی و ظرفیت ذخیره‌سازی داده با پیش‌بینی رشد دیجیتالی و توسعه فناوری و همچنین تلاشی برای اصلاح عدم تعادل بین عرضه و تقاضای محاسباتی در این کشور است.

بر اساس این طرح، هشت قطب پردازشی جدید – سه‌تا در شرق و پنج‌تا در غرب – ایجاد خواهد شد که در آن‌ها 10 خوشه مرکز داده جدید ساخته خواهد شد.

این طرح مستلزم سرمایه‌گذاری زیرساختی و ورودی قابل توجهی از سوی مشاغل خصوصی است و فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را برای صنایع ایجاد خواهد کرد.