Web Analytics
«هوش مصنوعی» مدیران جدید مراکزداده در آینده‌ای نزدیک!

«هوش مصنوعی» مدیران جدید مراکزداده در آینده‌ای نزدیک!

آی تی جو بستری جهت درج تبلیغات دانش محور محصولات شما

پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک ۲۰٪ الی ۳۰٪ و طی سالیان آتی ۹۰٪ از مشاغل حوزه کنترل و مدیریت مراکز داده به هوش مصنوعی واگذار و به صورت خودکار انجام پذیرد.

شرکت ها برای تحقق این موضوع لازم است برنامه ای ۵ سطحی را جهت انتقال تدریجی فعالیت ها از انسان به هوش مصنوعی اجرا نمایند:

۱. آگاهی از مشکلات
۲. تجزیه و تحلیل
۳. سیاست های جامع
۴. تصمیم گیری
۵. اجرای راهکارها

دو محرک اصلی در ایجاد فشار بر «خودکارسازی کامل مراکزداده»، تداوم سرویس دهی و انعطاف پذیری به ویژه در شرایط بحرانی و خاص امروزی است.

آی تی جو بستری جهت اطلاع رسانی، مدیریت و برگزاری وبینارهای تخصصی و آموزشی شما