Web Analytics Made Easy - Statcounter
«هوش مصنوعی» مدیران جدید مراکزداده در آینده‌ای نزدیک!

«هوش مصنوعی» مدیران جدید مراکزداده در آینده‌ای نزدیک!

پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک ۲۰٪ الی ۳۰٪ و طی سالیان آتی ۹۰٪ از مشاغل حوزه کنترل و مدیریت مراکز داده به هوش مصنوعی واگذار و به صورت خودکار انجام پذیرد.

شرکت ها برای تحقق این موضوع لازم است برنامه ای ۵ سطحی را جهت انتقال تدریجی فعالیت ها از انسان به هوش مصنوعی اجرا نمایند:

۱. آگاهی از مشکلات
۲. تجزیه و تحلیل
۳. سیاست های جامع
۴. تصمیم گیری
۵. اجرای راهکارها

دو محرک اصلی در ایجاد فشار بر «خودکارسازی کامل مراکزداده»، تداوم سرویس دهی و انعطاف پذیری به ویژه در شرایط بحرانی و خاص امروزی است.

رامتین نورمحمد