Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایزو 9001

گواهینامه ایزو

ایزو 9001  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت  است.

شناخته شده ترین و کاربردی ترین استاندارد بین المللی مدیریت سازمان است .

متناسب با نیاز ها ی سازمان / شرکت ها هرچند سال یکبار با هدف کارایی بیشتر به روز رسانی می شود .

با بیشتر استانداردهای  سیستم مدیریت هم پوشانی دارد برای مثال ایزو 29001 ، ایزو 17025 و …

در بیشتر کشورهای دنیا به عنوان استاندارد مدیریت کیفیت پذیرفته شده است .

بسیاری سازمان ها و شرکت ها  برای ارتباط با سایرین الزام به اجرای الزامات آن دارند .

اخذ گواهینامه  ایزو 9001

نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو توسط نهادهای اعتباردهنده براساس الزامات استاندارد ایزو 17021  ارزیابی و تایید می شوند .

با آگاهی از روند اعتبار بخشی  شما می توانید تا حدودی از اعتبار مرجع صادرکننده آگاهی پیدا کنید .

در صورت عدم اطمینان از انتخاب مرجع یا هرگونه پرسش در زمینه استانداردهای ایزو کارشناسان ما به شما مشاوره رایگان می دهند .

مرجع صدور DNW  مورد تایید ASCB  انگلستان و دارای مجوز از وزارت صنعت  می باشد .

ما  علاوه بر صدورگواهینامه ایزو ، تجربه و دانش در زمینه آموزش و همراهی در پیاده سازی و نگهداری  استانداردهای سیستم مدیریت  را دارا هستیم.

مشاوره  ایزو 9001

مراحل پیاده سازی ایزو 9001 و هر استاندارد سیستم مدیریت به شرح زیر است :

گپ آنالیز : شناسایی سازمان و اهداف آن و تحلیل درست از فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت موردانتظار

برنامه ریزی و طراحی :  طراحی  روش ها و فرآیندها  برای رسیدن به وضعیت مورد انتظار و اهداف

مستندسازی :  ایجاد مستندات لازم جهت اجرایی کردن روش ها و ایجاد گزارشات

اجرا: اجرا و به گردش درآوردن مستندات طراحی شده برای رسیدن به اهداف سازمانی

پایش و اصلاح :  ارزیابی کارایی روش ها و اصلاح در صورت نیاز

آموزش ایزو 9001

آموزش ایزو 9001 شامل دو سرفصل است :

آموزش الزامات ایزو 9001

آموزش ممیزی داخلی ایزو 9001

دوره آموزشی DNW   در محل سازمان/ شرکت   در طی دوره پیاده سازی استاندارد برگزار می گردد .

امکان برگزاری دوره آموزشی برای تمام متقاضیان در تمام شهر ها  ، با هماهنگی وجود دارد .

ویرایش جدید ایزو 9001

ایزو 9001

در این لحظه که این نوشته تهیه می گردد آخرین ویرایش در دسترس آن 2015 است .

تمام سازمان هایی که ویرایش 2008 را پیاده سازی کرده بودند بایستس تا سال 2018 تغییرات ویرایش جدید را اعمال می کردند.

معمولا تغییر در استاندارد ایزو 9001  منجر به تغییرات در سایر استانداردهای سیستم مدیریت نیز می گردد.

این نوشته جهت آشنایی مخاطب با کلیات استاندارد ایزو 9001 است و قصد توضیح جزییات تغییرات اعمال شده در ویرایش جدید را نداریم .

به صورت کلی می توان گفت شناسایی و ارزیابی ریسک ،عنوان اصلی  تغییر در ویرایش جدید است .

عملکرد سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای شناسایی سازمان ، برنامه ریزی ، اجرا و اصلاح روش ها می باشد .

یک حلقه کنترلی کامل که در آن تمام اجزای یک فرآیند تعریف شده  و دارای نقش مشخص می باشند .

هدف ایزو 9001

 • مشتری مداری
 • مدیریت عالی
 • ایجاد انگیزه در کارکنان
 • رویکرد فرآیندی
 • پیشرفت مستمر

مزایای ایزو 9001

 • سازماندهی فرایندها
 •  بهبود کارایی فرآیندها
 • بهبود مستمر
 • مستندسازی و ایجاد گزارش
 • مدیریت و کاهش ریسک ها   
 • §          به روز رسانی مدیریت سازمان
 • برآورده کردن نیازهای مشتری و الزامات قانونی