Web Analytics Made Easy - Statcounter

برگزاری میزگرد تخصصی برق در صنعت مراکز داده

میزگرد تخصصی برق در صنعت مراکز داده در روز دوشنبه چهارم اسفندماه در حاشیه «نمایشگاه دستاوردهای بومی زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات» در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

این نشست به ریاست  آقای دکتر برات قنبری(مشاور وزیر و دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور) و با حضور آقای مهندس مازیار مباشری(مدیر کل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات)، آقای دکتر یاقوتی (مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر)، آقای احسان ذبیح زاده(مجری طرح تولید پراکنده و انرژی های نو شرکت توانیر) و تعدادی از مشاوران، ممیزان و مالکان مراکز داده کشور برگذار شد.

اهم موضوعات مطروحه در این میزگرد:

– رشد فاحش صنعت مراکز داده و لزوم مدیریت و ساماندهی تسهیلات برق

– ضرورت شناسایی مرکز داده بعنوان صنعت

– تعریف تعرفه اختصاصی مراکز داده

– بهای تمام شده تولید برق توسط بخش خصوصی و ایجاد زیان انباشته در صورت تعریف تعرفه‌های مخفف

– پیگیری موازی موضوع جهت اخذ مصوبه هیأت وزیران

میزگرد تخصصی برق در صنعت مراکز داده