website tracking softwareweb stats
AWS چیست

آمازون وب سرویس (AWS) چیست؟

خدمات وب آمازون (AWS) جامع ترین و گسترده ترین بستر فضای ابری جهان است که بیش از 200 سرویس برجسته از مراکز داده را در سطح جهان ارائه می دهد
خدمات وب آمازون (AWS) جامع ترین و گسترده ترین بستر فضای ابری جهان است که بیش از 200 سرویس برجسته از مراکز داده را در سطح جهان ارائه می دهد
video

خدمات وب آمازون (AWS) جامع ترین و گسترده ترین بستر فضای ابری جهان است که بیش از 200 سرویس برجسته از مراکز داده را در سطح جهان ارائه می دهد. میلیون ها مشتری-از جمله استارتاپ های با رشد سریع ، بزرگترین شرکت ها و سازمان های دولتی برجسته-از AWS برای کاهش هزینه ها، چابک تر شدن و نوآوری سریع تر استفاده می کنند.