Web Analytics Made Easy - Statcounter

دولت عراق مرکز داده ملی این کشور را راه‌اندازی کرد

مرکز داده ملی عراق توسط محمد شیاع السودانی، نخست وزیر این کشور افتتاح شد

نخست وزیر عراق این هفته تأسیسات مرکز داده ملی عراق را در دبیرخانه شورای وزیران در بغداد راه اندازی کرد.

اطلاعات بسیار کمی در مورد خود مرکز داده، که به عنوان “تاسیسات ابر ملی” توصیف شده، به اشتراک گذاشته شده است. به عنوان مثال ظرفیت و مساحت آن مشخص نیست.

این مرکز داده بخشی از برنامه “تحول دیجیتال” این کشور است،برنامه‌ای که توسط سازمان‌های خارجی از جمله برنامه توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانی، سرویس دیجیتال دولت بریتانیا، برنامه جهانی غذا، آژانس همکاری بین المللی، وزارت امور خارجه کانادا و IMMAP حمایت می شود.

السودانی همچنین ریاست جلسه‌ای از تیم مشاوره کمیته دولت الکترونیک را برعهده داشت که طی آن بر اهمیت مراکز داده برای ارائه خدمات به شهروندان، به عنوان مثال، مدیریت موثرتر برنامه کارت جیره غذایی تاکید کرد.

محمد شیاع السودانی در جلسه کمیته الکترونیک دولت عراق

السودانی اعلام کرده است که دولت «همه الزامات مالی» را برآورده خواهد کرد و از تصمیمات و اقدامات برای تحول دیجیتال در کشور حمایت خواهد کرد.

بر اساس گزارش دیتاسنتر ژورنال، عراق دارای سه مرکز داده است که توسط GCCIT، آلامیا و تالیا اداره می شوند که هر سه در پایتخت عراق، بغداد واقع شده اند.

در مردادماه سال قبل دولت خودمختار کردستان نیز یک مرکز داده افتتاح کرد که طبق استانداردهای رده 3 ساخته شده بود.

در اردیبهشت سال جاری، وزیر مسکن عراق، برنامه‌های خود را برای ایجاد یک مرکز داده ملی که به مدیریت زمین‌ها اختصاص دارد، تأیید کرد که برای شمارش و اداره زمین‌ها و همچنین شناسایی مالکیت و کاربری استفاده می‌شود. همچنین گفته شد که مرکز داده پیشنهادی به عنوان بانک اطلاعاتی برای دولت و سازمان برنامه ریزی عمل می‌کند. با این حال مشخص نیست که آیا این همان پروژه مرکز داده است یا خیر.

آی تی جو بستری جهت اطلاع رسانی، مدیریت و برگزاری وبینارهای تخصصی و آموزشی شما