Web Analytics Made Easy - Statcounter

اشنایدر الکتریک، مالکیت شرکت نرم افزار Aveva را خریداری می‌کند

اشنایدر الکتریک

اشنایدر الکتریک، غول فرانسوی برق و فناوری اطلاعات تمام سهام باقیمانده Aveva شرکت انگلیسی نرم‌افزار صنعتی را خریداری خواهد کرد. اشنایدر الکتریک در حال حاضر حدود 59 درصد از این شرکت را در اختیار دارد و با 4/3 میلیارد دلار باقی سهام مالکیت این شرکت را خریداری خواهد کرد. پس از انتشار این خبر، سهام اشنایدر الکتریک 0/9 درصد کاهش یافت.

Aveva نرم‌افزارهای صنعتی از جمله مدیریت عملیات، نظارت و راهکارهای دیجیتالی در حوزه مهندسی، طراحی و مدیریت داده‌ها را ارائه می‌دهد. این نرم‌افزارها صنایعی از جمله تولید، انرژی، زیرساخت و مراکز داده را پوشش قرار می‌دهد.

این شرکت فرانسوی در ابتدا سعی کرد Aveva را در سال 2015 خریداری کند، اما شرکت نرم افزار در آخرین لحظات از قرارداد انصراف داد.

از آن زمان، Aveva شرکت نرم افزار صنعتی OSIsoft را در سال 2020 به مبلغ 5 میلیارد دلار، خریداری کرد.

اشنایدر گفت که دفتر مرکزی Aveva را در کمبریج حفظ خواهد کرد و قصد ندارد هیچ گونه تغییری در تعداد کارمندان Aveva ایجاد کند. این معامله باید در ماه جاری توسط سهامداران تأیید شود و مشروط به تأییدیه‌های معمول نظارتی است.