Web Analytics Made Easy - Statcounter

NUTANIX ویژگی های ابر-ترکیبی را برای پشتیبانی از “داده‌های بدون ساختار” بهبود می‌بخشد

نوتانیکس شرکتی فعال در حوزه رایانش ابری که به فروش نرم افزار سرویس محور در این حوزه مانند موارد زیر می پردازد:

  • نرم افزار زیرساخت همگرا (HCI)
  • نرم افزار های بازیابی پس از فاجعه
  • نرم افزار نظارت بر فضای ابری سازمانی
  • فضای ذخیره سازی تعریف شده

حالا با معرفی خدمات جدید خود «ویژگی های ابر-ترکیبی را برای پشتیبانی بیشتر از داده های بدون ساختار بهبود می بخشد.

رامتین نورمحمد