Web Analytics Made Easy - Statcounter
Lenovo از ابزارهای مدیریت ابر-ترکیبی رونمایی کرد

Lenovo از ابزارهای مدیریت ابر-ترکیبی رونمایی کرد

گروه مرکز داده لنوو ابزارهای جدید ذخیره سازی و مدیریت داده را ارائه کرده است که برای افزایش عملکرد و بهبود توانایی های نظارتی و تحلیلی در سیستم های سازمانی Edge، مرکزداده و ابر طراحی شده اند.

این پیشرفت ها شامل موارد زیر می‌شود:

  • Lenovo ThinkSystem DM5100F
  • Flash storage Array with end-to-end NVMe support
  • Lenovo ThinkSystem Intelligent Monitoring 2.0
  • Updated cloud-based management platform
  • Lenovo DB720S Fibre Channel Switch
  • New fibre channel switch
رامتین نورمحمد