Web Analytics Made Easy - Statcounter
فضای ابری

5 کار که قبل از انتقال کسب و کار خود به فضای ابری باید انجام دهید

انتقال کسب و کار به به ابر دارای مزایای بسیار بزرگی است، اما همچنین خطرات بالقوه ای را نیز به همراه دارد. اگر می خواهید برای هر جنبه ای از تجارت خود از یک راه حل SaaS بهره مند شوید، بهتر است به این 5 نکته توجه کنید.

۱) گزینه های میزبانی (Hosting) خود را دانسته و با توجه به نوع کسب و کار خود از محدودیت ها و امکانات آن، کاملا مطلع شوید.

۲) برای دسترسی بدون تاخیر و قطعی، نزدیک ترین مراکزداده و ارائه دهنگان را به محل کسب و کار یا ارائه سرویس خود به مشتریان انتخاب کنید.

۳) بر دسترسی بی وقفه با حداقل Downtime اصرار بورزید.

۴) قوانین حریم خصوصی داده ها، مدت زمان، دوام و مالکیت آنها را درک کرده و سپس از ارائه دهنده سرویس تقاضا کنید.

۵) قبل از انتقال کسب و کار خود، امنیت سرویس دهندگان، سوابق نشت های امنیتی و استاندارد های امنیتی اجرا شده را بررسی کنید.

رامتین نورمحمد