Web Analytics Made Easy - Statcounter
تلسکوپ جیمز وب

تلسکوپ جیمز وب مورد اصابت یک ریزشهاب‌سنگ قرار گرفت

علیرغم آسیب به یکی از آینه‌ها به دلیل برخورد شهاب‌سنگ، تلسکوپ همچنان الزامات مأموریت را برآورده می‌سازد
علیرغم آسیب به یکی از آینه‌ها به دلیل برخورد شهاب‌سنگ، تلسکوپ همچنان الزامات مأموریت را برآورده می‌سازد

تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا در حالی که حتی اولین ماموریت علمی خود را انجام نداده است، متحمل آسیب‌هایی در محیط فضایی شده است. چند روز قبل، یکی از بخش‌های آینه اصلی میدان مورد اصابت یک ریزشهاب‌سنگ قابل‌توجه قرار گرفت. پس از ارزیابی آسیب، آژانس فضایی به این نتیجه رسید که تلسکوپ وب علیرغم « اثر قابل تشخیص در داده‌ها» همچنان بالاتر از همه الزامات ماموریت، عمل می‌کند.

برخوردهای ریزشهاب‌سنگ یک اتفاق رایج در فضا است و ناسا آینه وب را مقاوم در برابر ضربه‌های ذرات به اندازه غبار که با سرعت بسیار بالا حرکت می‌کنند، طراحی کرد. در مرحله ساخت‌و‌ساز، مهندسان نمونه آینه‌ها را با ذرات کوچک آزمایش کرده و شبیه‌سازی‌هایی را انجام دادند تا درک بهتری از مقاوم‌سازی بهترین تلسکوپ فضایی ساخته شده داشته باشند.

آزمایش تلسکوپ جیمز وب

متأسفانه، ریزشهاب‌سنگ‌هایی که اخیراً به تسکوپ برخورد کرده، بزرگ‌تر از چیزی بود که مهندسان مدل‌سازی کردند و می‌توانستند اینجا روی زمین آزمایش کنند. این همچنین از یک بارش شهابی شناخته شده ناشی نشده است، به این معنی که ناسا فرصت مانور دادن پیشاپیش بر روی محدوده را برای محافظت از تلسکوپ نداشت. به این ترتیب، این برخورد به عنوان یک رویداد تصادفی اجتناب ناپذیر طبقه بندی شد.

این برخورد ناسا را بر آن داشت تا تیمی از مهندسان را به کار گیرد تا به دنبال راه‌هایی برای کاهش اثرات بیشتر در این مقیاس باشند.