Web Analytics Made Easy - Statcounter
مقایسه تلسکوپ جیمز و تلسکوپ هابل

مقایسه تصاویر تلسکوپ جیمز وب و تلسکوپ هابل

تصاویر منتشر شده در شب گذشته از جیمز وب نشان می‌دهد تلسکوپ 10 میلیارد دلاری ناسا جزئیات بسیار بیشتری را در مقایسه با تلسکوپ هابل شکار کرده است.
تصاویر منتشر شده در شب گذشته از جیمز وب نشان می‌دهد تلسکوپ 10 میلیارد دلاری ناسا جزئیات بسیار بیشتری را در مقایسه با تلسکوپ هابل شکار کرده است.

اولین تصاویر از تلسکوپ فضایی جیمز وب تنها پیش‌نمایشی از قابلیت‌های چشمگیر این تلسکوپ است. جیمز وب به عنوان جانشین تلسکوپ فضایی هابل، که در سال 1990 به مدار پرتاب شد، طراحی شد تا با ابزارهای قدرتمندی که می‌تواند جزئیات غیرقابل کشف کیهان را ثبت کند، عمیق‌تر از همیشه به فضا نگاه کند.

سحابی کارینا    

سحابی کارینا یک منطقه ستاره‌زایی فعال است که در فاصله 7600 سال نوری از ما در صورت فلکی کارینا قرار دارد. منظره هابل از این گهواره ستارگان از قبل خیره کننده بود، اما دوربین‌های مادون قرمز وب قادر به نفوذ در غبار کیهانی هستند و نواحی نامرئی قبلی را که در آن ستارگان جدید متولد می شوند را آشکار می‌کنند.

لغزنده‌های زیر را حرکت دهید تا دقت تصویر تلسکوپ وب با هابل را مقایسه کنید.

تصویر سحابی کارینا توسط هابل تصویر سحابی کارینا توسط جیمز وب

سحابی حلقه جنوبی

یک پوسته گازی در حال انبساط که ستاره‌ای در حال مرگ را احاطه کرده است. تلسکوپ وب، ویژگی‌های سحابی حلقه جنوبی را با جزئیات بسیار بیشتر ثبت کرد.

تصویر سحابی حلقه جنوبی توسط هابل تصویر سحابی حلقه جنوبی توسط جیمز وب

پنج‌گانه استفان

هم هابل و هم جیمز وب از گروهی متشکل از پنج کهکشان به نام پنج کهکشان استفان عکس گرفته‌اند. این گروه از کهکشان‌ها در فاصله نزدیک به 300 میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی پگاسوس قرار دارد. تصویر وب جزئیاتی را نشان می دهد که قبلاً هرگز دیده نشده بودند، از جمله دسته‌هایی از ستاره‌های جوان، مناطق فعال ستارگان و امواج ضربه‌ای عظیمی که یکی از کهکشان‌ها از میان این خوشه می‌کوبد.

خوشه کهکشانی SMACS 0723

در میان اولین تصاویر تلسکوپ وب، منظره ای دیدنی از یک خوشه کهکشانی به نام SMACS 0723 بود. هزاران کهکشان درخشان را می‌توان در قسمت کوچکی از آسمان، از جمله اجرام آسمانی بسیار دور از نخستین روزهای پیدایش کیهان، مشاهده کرد. با مقایسه تصاویر مادون قرمز هابل و وب از SMACS 0723، می‌توان دید که چگونه تلسکوپ وب می‌تواند عمیق‌تر از همیشه به جهان نگاه کند و برخی از کم‌نورترین اجرام کیهان را در تصویری واضح و جدید قرار دهد.

تصویر خوشه کهکشانی SMACS 0723 توسط هابل تصویر خوشه کهکشانی SMACS 0723 توسط جیمز وب