Web Analytics Made Easy - Statcounter

شرکت‌های عضو سازمان نصر از شمولیت قانون نظام صنفی کشور مستثنی شدند

شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از این به بعد نیازی به اخذ جواز کسب از اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه ندارند

اقدامات نصر تهران پس از اخطار پلمب اتحادیه فناوران

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در ادامه مشکلات ایجاد شده در سالیان گذشته توسط اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران برای برخی از شرکت‌ها عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در سال گذشته نیز برای برخی اعضای سازمان توسط این اتحادیه (به دلیل عدم عضویت در اتحادیه) اخطار پلمب صادر و حتی محل فعالیت برخی اعضا توسط پلیس اماکن پلمب شده بود. لذا سازمان تصمیم گرفت که یکبار برای همیشه، این موضوع را تعین تکلیف کند.

فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای از قانون نظام صنفی مستثنی هستند

در پی این تصمیم و بدون هیاهوی رسانه‌ای، فرایند کار آغاز شد و پس از بررسی، مطالعه و تحلیل قوانین و مقررات جاری کشور توسط مراجع ذیصلاح قانونی و تبیین و تشریح امر و با توجه به اینکه قانون پدید آوردندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون خاص است و کلیه فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای و اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مشمول این قانون بوده و شرکت‌های عضو این سازمان از شمولیت قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند، تاییدیه‌های حقوقی لازم از مراجع قانونی زیر اخذ شد:

1- استانداری تهران

2- معاونت حقوقی ریاست جمهوری

3- معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی

در نتیجه دستاوردهای حقوقی اشاره شده و نیز رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال های گذشته، قانون پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای به عنوان قانون خاص و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان مرجع ذیصلاح قانونی برای نظم بخشی و ساماندهی کلیه فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای، اعم از سخت افزار، نرم افزار و…. شناخته شد. براین اساس شرکت‌های عضو سازمان، از این به بعد نیازی به اخذ جواز کسب از اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه ندارند.