Web Analytics Made Easy - Statcounter
Availability

افزایش دسترس‌پذیری مراکز داده در سال 2021

نتایج نظرسنجی آپتایم نشان می‌دهد مراکز داده در سال 2021 کم‌تر از سال قبل از دسترس خارج شدند، ولی قطعی‌های شدیدتری را تجربه کردند.
نتایج نظرسنجی آپتایم نشان می‌دهد مراکز داده در سال 2021 کم‌تر از سال قبل از دسترس خارج شدند، ولی قطعی‌های شدیدتری را تجربه کردند.

پیش از این در مقاله‌ای با بررسی نتایج نظرسنجی مؤسسه Uptime، «تغییرات راندمان در مراکز داده» را بررسی کردیم. در این مقاله نیز به موضوع «قطعی و دسترس‌پذیری مراکز داده در سال 2021» با توجه به نتایج نظرسنجی مؤسسه Uptime می‌پردازیم.

قطعی کم‌تر، تأثیرات بیش‌تر

استفاده از سیستم‌ها و فرآیندهای مدرن به طور کلی قابلیت اطمینان را بهبود بخشیده است. اما بسیاری از مشتریان و رگولاتورها، در مورد تأثیر روزافزون قطعی‌های شدید و خطرات تمرکز بار کاری در سایت‌های کم تعداد بزرگ، نگران هستند و انتظارات بیش‌تری دارند.

اگر یک شاخص مهم برای صاحبان و اپراتورهای مرکز داده وجود داشته باشند، «دسترس پذیری» است؛ آن‌ها باید تداوم اجرای خدمات آی‌تی را تضمین کنند و به طور اساسی از بروز خطاهایی که می‌توانند منجر به قطعی شوند، پیشگیری کنند. با این حال، این واقعیت که مدیران اجرایی و دولت‌ها به طور فزاینده‌ای در مورد دسترس‌پذیری نگران هستند، نشان می‌دهد که هدف دستیابی به دسترسی مستمر دست‌کم در سطح صنعت، دشوار است.

نتایج نظرسنجی

در نظر سنجی سالانه آپتایم، در مورد تعداد و شدت قطعی‌ها در یک دوره سه ساله پرسیده می‌شود. در سال 2021، 69 درصد از مالکان مراکز داده به نوعی قطعی را تجربه کرده‌اند که نسبت به سال 2020، 9 درصد کاهش داشته است. با این حال تعداد قطعی‌های شدید در سال 2021 بیشتر شده است.

کم شدن تعداد قطعی‌ها می‌تواند تا حدی به تأثیر همه‌گیری کرونا نسبت داده شود، که علیرغم انتظارات، منجر به کاهش عمده مراکز داده در سال 2020 شد. این امر احتمالاً به دلیل کاهش فعالیت مراکز داده سازمانی، تعداد افراد کمتر در محل کار، به‌روزرسانی کمتر و کاهش سطح ترافیک در بسیاری از سازمان‌ها و افزایش استفاده از اپلیکیشن‌های مبتنی بر ابر عمومی رخ داده است.

هنگامی که قطعی به خاطر خاموشی برق در مرکز داده رخ می‌دهد، حدود یک پنجم آن به عنوان شدید یا جدی طبقه بندی می‌شود، به این معنی که عواقب مالی، اعتباری و سایر تأثیرات بزرگ وجود دارد. یک چهارم دیگر در رده تأثیرگذار بعدی یعنی «قابل توجه» طبقه‌بندی شدند. به عبارت دیگر، در حالی که بیش از نیمی از تمام وقفه‌های خدماتی به سرعت و بی‌سروصدا برطرف می‌شوند و پیامدهای کمی دارند، نیمی از بقیه تأثیر قابل توجهی در قالب هزینه، زمان و سوءشهرت دارند.

نظر سنجی مؤسسه آپتایم در مورد داون شدن مراکز داده

نتایج حاصل از این داده‌ها در چند سال گذشته تفاوت چندانی نداشته است. مراکز داده قابل اعتمادتر می شوند؛ با این حال، هنوز تعداد نگران‌کننده‌ای از خاموشی‌ها و سایر قطعی‌ها و وقفه‌های عمده وجود دارد. بخشی از این موارد باعث اختلال قابل توجه و پرهزینه می‌شوند.

 شدت قطعی201920202021
شدید8 %6 %8 %
سنگین10 %14 %12 %
قابل توجه23 %24 %24 %
خفیف32 %28 %26 %
کم‌اهمیت26 %29 %30 %
هیچ کاهشی در شدت خاموشی از 2019 تا 2021 وجود ندارد

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تغییر ماهیت قطعی‌ها، می‌توانید گزارش «بررسی علل و اثرات قطعی مرکز داده» که توسط مؤسسه آپتایم منتشر شده، را مطالعه کنید.