Web Analytics Made Easy - Statcounter
همکاری گوگل و اینتل جهت آسان‌سازی توسعه 5G

همکاری گوگل و اینتل جهت آسان‌سازی توسعه 5G

گوگل برای آسان سازی توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری 5G و اپلیکیشن های مرجع قابل اجرا در این بستر با اینتل همکاری می کند تا استقرار این تجهیزات را برای اپراتور ها تسهیل سازد. «سرعت فوق العاده سریع، ظرفیت پیشرفته و تأخیر بسیار کم 5G» به شبکه های تلفن همراه اجازه می دهد تا برای اولین بار اپلیکیشن ها و بستر های کاری، سرگرم کننده و موارد کاملا جدیدی را برای کاربران به ارمغان آورند. برای دستیابی به این ویژگی ها، اپراتور های شبکه همراه نیاز دارند تا به آرامی از مراکزداده متمرکز به نیمه متمرکز و Edge حرکت کنند.

با مجازی سازی توابع شبکه، اپراتورها می توانند:

  • خدمات جدید را با سرعت بیشتری عرضه کنند.
  • منابع را به صورت پویا به مکان مورد نیاز خود اختصاص دهند.
  • قابلیت پردازش را به نقطه جمع آوری نزدیک کنند.

این «تمرکز زدایی» همچنین امکان استفاده از سرویس های نوین را فراهم می کند که می تواند انقلابی در صنایع، خدمات عمومی و کسب کار ایجاد کند. گوگل به کمک اینتل قرار است در طی سال میلادی آتی با کمک به اپراتور ها و همکاری با آنان بستر های نرم افزاری و سخت افزاری را در عین تمرکز زدایی، برای بهره مندی از امکانات بالقوه شبکه 5G برای اپراتور ها فراهم کنند.

رامتین نورمحمد