Web Analytics Made Easy - Statcounter

داوری اختلافات قراردادهای حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال در مرکز داوری نصر تهران

داوری اختلافات قراردادهای حوزه ICT و اقتصاد دیجیتال در مرکز داوری نصر تهران

مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برای اعضای سازمان تخفیف ویژه ۲۵ درصدی و برای اعضای سایر نظام‌های استانی و تشکل‌های دارای تفاهم‌نامه تخفیف ۱۰ درصدی در نظر گرفته است.

پرونده‌های مرکز داوری نصر تهران بسیار سریع‌تر از مراجع قضایی رسیدگی می‌شود

این مرکز ویژگی‌های خاصی دارد. از جمله اینکه در این مرکز اختلافات، با برترین داوران تخصصی و حقوقی کشور داوری می‌شود، امکان درخواست ارائه نظریه‌های کارشناسی و مشورتی، به ویژه در حوزه‌ها و مباحث نوظهور وجود دارد، این مرکز سابقه داوری در پرونده‌های متنوع از حوزه‌های مختلف را دارد، زمان رسیدگی در آن بسیار کوتاه‌تر از مراجع قضایی است و احکام آن معتبر است و حتی یک رای آن در دادگاه‌های کشور نقض نشده است.

همچنین مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برای اعضای سازمان تخفیف ویژه ۲۵ درصدی و برای اعضای سایر نظام‌های استانی و تشکل‌های دارای تفاهم‌نامه تخفیف ۱۰ درصدی برای در نظر گرفته است.