Web Analytics Made Easy - Statcounter
نگاهی کلی به روش‌های سرمایش مراکزداده

نگاهی کلی به روش‌های سرمایش مراکزداده

سیستم سرمایش مبتنی بر راهرو سرد و گرم «INROW»

یکی از رایج‌ترین سیستم های سرمایش مراکز داده سیستم مبتنی بر راهرو سرد و گرم می باشد. توزیع سرما در این روش از جانب و جلوی رک ها و جمع آوری گرما نیز از پشت و جانب رک‌ها صورت می‌گیرد.

چیدمان رک‌ها به دو صورت انجام می‌شود:

رک‌ها رو به روی هم قرار می گیرند و راهرو ایجاد شده جلوی رک ها محصور شده و به این صورت راهرو سرد -COLD AISLE- ایجاد می‌شود.

رک‌ها پشت به هم قرار می‌گیرند و راهرو ایجاد شده پشت رک‌ها محصور شده به این صورت راهرو گرم -HOT AISLE- ایجاد می شود.

میزان ظرفیت هر رک در این روش 5 تا 10 کیلووات می باشد. «برای ظرفیت های بالا در مراکز داده عموما از راهرو گرم استفاده می شود.»

مزایای این روش

ایده‌آل برای مراکز داده با رک‌های ظرفیت بالا

هزینه سرمایه گذاری پایین

توزیع یکنواخت هوا

انعطاف پذیر و قابل توسعه

کاهش میزان خرابی

جلوگیری از اتلاف انرژی در مسیر انتقال

قابلیت افزونگی (Redundancy)

سیستم سرمایش مبتنی بر اتاق سرور «INROOM Down Flow»

توزیع سرما در این روش از زیر کف کاذب و جمع آوری از بالای رک ها انجام می پذیرد.

جریان توزیع هوای سرد و جمع آوری هوای گرم می تواند هدایت شده باشد.

چرخه هوای سرد از طریق سیستم سرمایش CRACK وارد کف کاذب شده و به صورت هدایت شده با کانال های اسپیرال و یا به صورت غیر هدایت شده در فضای عایق بندی شده و محبوس زیر کف کاذب توزیع می گردد و از طریق دمپرهای تعبیه شده در جلوی رک ها وارد شده و هوای گرم از پشت و بالای رک ها توسط کانال های PIR و یا گالوانیزه جمع آوری و وارد CRACK می‌شود.

ظرفیت رک ها در این روش بین 3 تا 4 کیلووات بوده و در صورت هدایت توزیع جریان سرد و جمع آوری هوای گرم حداکثر تا 8 کیلووات قابل افزایش است.

این روش به دلیل معایب زیر امروزه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد:

نامناسب برای رک هایی با دانسیته حرارتی بالا

به وجود آمدن نقاط گرم در فضای اتاق رک (Hot Spot)

ضرورت ایجاد کف کاذب

موانع فیزیکی در کف کاذب

لزوم عایق بندی کف کاذب

سیستم سرمایش مبتنی بر رک «IN-RACK»

در این روش سیستم سرمایش درون خود رک قرار می گیرد و تنظیم دما به صورت اختصاصی برای هر رک بوده، مسیر چرخه توزیع هوا در این حالت بسیار کوتاه است تغییر در نصب تجهیزات یا دیگر محدودیت‌ها را ندارد.

یونیت داخلی و خارجی سیستم سرمایش در این روش در داخل و بالای رک تعبیه شده و معمولاً رک‌ها دارای طول بیشتری نسبت به رک‌های عادی می‌باشد.

 

رامتین نورمحمد