Web Analytics Made Easy - Statcounter
دلتا 3 نسل جدید سیستم های سرمایشی Aligned

رونمایی Aligned از نسل جدید سیستم‏ های سرمایشی مراکزداده به نام Delta3

نسل جدید Delta 3 ضمن بکارگیری دیواره‏‏‌ای از فن ‏ها و افزایش تراکم عمودی سیستم سرمایشی خود، علاوه بر 25% ظرفیت خنک ‏کنندگی بیشتر، فضای کم‏تری هم اشغال می‏کند. این فناوری مناسب مشتریان بزرگ و ابرمقیاس است چرا که قابلیت تراکم بالا و توسعه منطبق بر نیاز(Expanded on Demand) را به همراه دارد.

بهبودهای ایجاد شده در این سیستم سرمایشی، معادلات موضوع را تغییر داده و با ایجاد قابلیت تراکم عمودی بیشتر، استفاده بهینه از فضا و زیرساخت ها برای پشتیبانی، افزایش ظرفیت مورد نیاز بهره‏‌برداران را فراهم می کند.

این فناوری می‏تواند در حداکثر مقیاس خود تا سقف 50 کیلووات ظرفیت سرمایش در هر رک را بدون هدررفت ظرفیت و باقی گذاشتن نقاط گرم(Hot Spot) پشتیبانی نموده و موجب افزایش پایداری عملیاتی گردد.

رامتین نورمحمد