Web Analytics Made Easy - Statcounter

ارزش 2 میلیارد دلاری بازار سوئیچ مرکز داده SONiC تا سال 2024

تمایل مخاطبان نرم‌افزارهای منبع باز (open-sourced) به سوی نرم‌افزار شبکه باز ابری (Open Networking in the Cloud) به اصطلاح SONiC افزایش یافته است.

به نقل از شرکت Apstra در حال حاضر آمادگی نرم‌افزار شبکه intent-based برای پیاده سازی اولیه و اجرایی شدن از سمت Cisco و Arista بیشتر است.

جامعه SONIC در حال گسترش روز افزون است و شرکت‌های بزرگ زیر را در بر دارد:

 • Broadcom
 • Comcast
 • Juniper
 • Nokia
 • Dell
 • NVIDIA-Mellanox
 • Edgecore
 • Innovium
 • Alibaba
 • Apstra
 • Arista
 • VMware
 • Cisco
رامتین نورمحمد