Web Analytics Made Easy - Statcounter

شرکت ارتباطات زیرساخت در مورد اختلال اینترنت کشور اطلاعیه داد

قطعی اینترنت امروز

طبق بررسی آی تی جو و گزارش کاربران، اینترنت کشور در مناطق مختلف با اختلال سراسری و کندی روبروست.

رادار ابر آروان این اختلال را در مراکز داده کشور تأیید می‌کند:

اختلال اینترنت کشور

شرکت ارتباطات زیرساخت علت این اختلالات را قطعی فیبر نوری در کشور گرجستان اعلام کرده است:

«به دلیل قطعی فیبرنوری در خاک گرجستان برخی از لینک های بین الملل ورودی از خاک ارمنستان و ترکیه دچار قطعی شده است.
گفتنی است، با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده، بالانس پهنای باند روی سایر مسیرها انجام شده و پیگیری‌های فنی لازم جهت رفع خرابی در حال انجام است.»