Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعتی قبل اینترنت کشور برای دقایقی با قطعی سراسری مواجه شد

قطعی اینترنت امروز

امروز حدود ساعت 11:43 به مدت 10 دقیقه اینترنت ثابت و همراه کشور با قطعی و اختلال گسترده مواجه شد. همچنین سایت مرکز تبادل ترافیک داده تهران نیز که وضعیت شبکه را گزارش می‌داد، در روزهای گذشته از دسترس خارج شده است و امکان رصد دقیق وضعیت تبادل داده وجود ندارد.

عذرخواهی شرکت ارتباطات زیرساخت به خاطر قطعی اینترنت

به گزارش خبرگزاری ایسنا، طبق اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت این مشکل در حال حاضر مرتفع شده است. شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این مشکل اعلام کرد: امروز از ساعت ۱۱:۴۳ به مدت ۱۰ دقیقه شاهد افت ترافیک بین‌الملل بودیم که به سرعت برطرف شد. شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل این اتفاق از مردم عزیز عذرخواهی می‌کند. لازم به ذکر است که تیم‌های فنی در حال بررسی علت بروز این حادثه هستند.